Ingunn

Ekstremværet Ingunn er varslet å treffe Trøndelag onsdag, og vil vare ut torsdag. Været vil etter alle solemerker påvirke trafikken, og forsinkelser må påregnes. 

Fint om dere husker å avbestille skyss som ikke skal benyttes slik at vi ikke bruker unødig materiell

 

Følg med på din kommunes nettsted og kommunikasjon fra opplæringsstedene om eventuell skolestenging. 

 

Fint om denne mailen kan videresendes til foresatte også

 

Med vennlig hilsen

Eva Hepsø, Trøndertaxi AS. 

 

Sist oppdatert 31.01.2024