Smittevern og korona

2G9B6302_RonnyDanielsen.jpg
Illustrasjonsfoto (Foto: Ronny Danielsen)

På denne siden vil vi gi oppdatert informasjon om smittevern og koronaviruset. Steinkjer videregående skole er opptatt av at både elever og ansatte skal føle seg trygge, og vi samarbeider tett med både kommuneoverlegen i Steinkjer kommune og skoleeier Trøndelag fylkeskommune.

På nettsidene til Steinkjer kommune finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Steinkjer:

Koronavirus - status og oppdatert informasjon

Nivåinndeling av smitteverntiltak fra 20. januar 2021

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Steinkjer videregående skole følger gult nivå i trafikklysmodellen fra 20. januar. I perioden 4. januar - 19. januar har skolens smitteverntiltak ligget på rødt nivå.

Gult nivå innebærer følgende:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger

Gult nivå innebærer at alle elever møter på skolen fra og med onsdag 20. januar. 

Utdanningsdirektoratet: Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge?

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mer informasjon om smittesituasjonen ved de videregående skolene i fylket:

Trøndelag fylkeskommune - informasjon om smittesituasjonen ved de videregående skolene i Trøndelag

Følg med på atb.no for oppdatert info om smittevern og kollektivtrafikk.

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et informasjonsskriv . Skrivet medfører ingen realitetsendringer, men er ment som en hjelper til ansatte og elever for å vurdere symptomer, eventuelt behov for testing og når de kan kommme tilbake på jobb/skole. Skrivet bygger på nasjonale føringer.

08.01.21. Informasjon til elever og foresatte om smitteverntiltak ved rødt
nivå

02.11. Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern

05.11.20 Informasjon fra AtB om skoleskyss og smittevern

21.09. Vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte i videregående skole

08.09. Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

28.08.Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

14.08. Vel møtt til nytt skoleår - informasjonsbrev til elever og foresatte  fra fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen 

08.05.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte

22.04.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte 

Velkommen til nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole 2020/2021.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19-utbruddet 2020