Smittevern og korona

2G9B6302_RonnyDanielsen.jpg
Illustrasjonsfoto (Foto: Ronny Danielsen)

På denne siden vil vi gi oppdatert informasjon om smittevern og koronaviruset. Steinkjer videregående skole er opptatt av at både elever og ansatte skal føle seg trygge, og vi samarbeider tett med både kommuneoverlegen i Steinkjer kommune og skoleeier Trøndelag fylkeskommune.

På nettsidene til Steinkjer kommune finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Steinkjer:

Koronavirus - status og oppdatert informasjon

Rødt nivå 21.04.21-23.04.21 og gult nivå fra og med mandag 26.04.21

På grunn av smittesituasjonen i Steinkjer vedtok kommuneoverlegen lokal forskrift om smitteverntiltak, gjeldende f.o.m. 08.04.21. Skolen har vært stengt i perioden 12.04.21-20.04.21, og onsdag 21.04.21 gjenåpnet vi på rødt nivå.

Torsdag 22.04.21 kom Steinkjer kommune med ny pressemelding med beskjed om at lokale smitteverntiltak oppheves fredag 23.04.21 kl. 16.00.

For Steinkjer videregående skole betyr dette rødt smittevernnivå til og med fredag 23.04.21 og gult nivå fra og med mandag 26.04.21.

Alle klasser og grupper møter til undervisning på skolen fra og med 26.04.21.

På rødt nivå har vi vært nødt til å halvere antall elever som er på skolen, og drive digital undervisning for de elevene som har hjemmeskole. Skolen har utarbeidet egen plan for uke 16 på rødt nivå.

Undervisningsplan for rødt nivå uke 16

Gult nivå fra og med mandag 26.04.21 innebærer følgende:

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene
  3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen
  • Unngå trengsel og store samlinger

Lenker:

Ny oppdatert smittevernveileder, sist endret 24.03.2021

Ny smittevernveileder for videregående skole (udir.no)

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mer informasjon om smittesituasjonen ved de videregående skolene i fylket:

Trøndelag fylkeskommune - informasjon om smittesituasjonen ved de videregående skolene i Trøndelag

Følg med på atb.no for oppdatert info om smittevern og kollektivtrafikk.

Folkehelseinstituttet - FHI

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et informasjonsskriv . Skrivet medfører ingen realitetsendringer, men er ment som en hjelper til ansatte og elever for å gvurdere symptomer, eventuelt behov for testing og når de kan kommme tilbake på jobb/skole. Skrivet bygger på nasjonale føringer.

08.01.21. Informasjon til elever og foresatte om smitteverntiltak ved rødt
nivå

02.11. Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern

05.11.20 Informasjon fra AtB om skoleskyss og smittevern

21.09. Vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte i videregående skole

08.09. Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern.

28.08.Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern 

14.08. Vel møtt til nytt skoleår - informasjonsbrev til elever og foresatte  fra fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen 

08.05.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte

22.04.20 Informasjonsbrev til elever og foresatte 

Velkommen til nytt skoleår ved Steinkjer videregående skole 2020/2021.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19-utbruddet 2020