Karriereveiledning

Karriereveiledning ved Mære landbruksskole er todelt, og består av rådgiver og miljøterapeut.

Rådgiver

Hos rådgiveren får du hjelp med spørsmål som har med valg av utdanning og yrke å gjøre. Dette er store og viktige spørsmål, og rådgiveren kan nok ikke gi deg alle svarene på hva som er de riktige valgene for nettopp deg.
Rådgiveren kan imidlertid hjelpe deg å systematisk kartlegge dine interesser, holdninger og verdier, sånn at du selv kan gjøre gode og reflekterte valg av utdanning og yrke. Du får også hjelp til å finne fram i ulike søknadsfrister, krav til fagsammensetning, og hvilke skoler som kan tilby deg nettopp det du er interessert i.

Miljøterapeut

Miljøterapeut har et overordna ansvar for å ivareta trivsel og et godt elev-og arbeidsmiljø på skolen. Hos miljøterapeuten kan du også få veiledning rundt ting som kan oppleves som vanskelige i skolehverdagen din. Eksempel på ting du kan snakke med miljøterapeut om er: Egen trivsel, klassemiljø, mobbing, personlig økonomi, skolemotivasjon, fraværsproblematikk eller andre ting som opptar deg. Om det er andre ting som gjør hverdagen vanskelig for deg, kan miljøterapeuten hjelpe til med å kontakte øvrig hjelpeapparat.

 

Kontakt oss

Sist oppdatert 28.10.2022