Fagskole

Hageplanlegging

Gjennom et samarbeid med Norges grønne fagskole Vea, tilbys fagskolestudiet Hageplanlegging på Mære annethvert år. Studieåret 22/23 er det Hageplanlegging på Mære.
Mer informasjon her: https://www.vea-fs.no/studium/hageplanlegging/

Kontaktperson