Agronom

Undervisningen for landbruk inneholder

 • Allsidig agronomkompetanse
 • Grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i landbruksbedrift
 • Samspill mellom biologien, naturen og mennesket
 • Kompetanse om økologisk og konvensjonell drift
 • Kunnskap om etablering av nye næringsmuligheter
 • Sammenhenger mellom bærekraftig forvaltning og økonomisk utbytte
 • Mulighet for økt selvstendighet gjennom praktiske arbeidsoppgaver
 • Kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver
 • Drift av skolens gårdsbruk i perioder under kyndig veiledning

Agronomens arbeidsfelt kan være selvstendig næringsdrivende i egen landbruksbedirft eller profesjonell arbeidstaker innen gårdsarbeid

Fasiliteter på Mære

 • Et av Trøndelags største og mest moderne grisefjøs
 • Storfefjøs med løsdrift og melkerobot
 • Ammekufjøs
 • Nær kontakt med næringa gjennom deltakelse på kurs
 • Utferder for å bli kjent med ulike deler av næringa
 • Praktiske øvinger i skolens verksted, fjøs, jord og skog
 • Høyt utdannede og allsidige lærere

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no