Vurdering og klage på vurdering

Her finner du informasjon om tidspunkt for kunngjøring av standpunktkarakterer og informasjon om klagefrister.

Standpunktkarakterene blir kunngjort i Visma InSchool.

Det er viktig at du sjekker karakterene dine. Har du spørsmål, må du ta kontakt med skolen, fortrinnsvis faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder. 

Klagen må leveres på elektronisk skjema som du finner her:

Klage på karakter - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 04.07.2024