Skogbruk

Skogbruket er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier og ressurser i skog og utmark.

Video om skogbruk

VG2 – Skogbruk passer for deg som

 • er glad i å være ute i naturen
 • ønsker å arbeide med skog og utmark
 • vil ta fagbrev i skogbruk
 • tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
 • skal drive egen skogeiendom

VG2- skogbruk har disse to programfagene:

Skogskjøtsel, utmark og bedrift
Programfaget handler om skogskjøtsel (stell og drift av skogen fra ”vogge til grav”) basert på kunnskap om økologi, miljø, økonomi og tekniske løsninger. Faget tar også for seg aktiviteter og tilbud for allmennheten, basert på skog- og utmarksnæring. Forretningsplan og bedriftsetablering, marked, planverk og økonomiske kalkyler inngår i programfaget. Videre handler programfaget om digitale verktøy knyttet til skog- og utmarksproduksjon.

Drift og vedlikehold
Programfaget omfatter tynning, hogst og uttransport av virke med bruk av relevant teknologi. Det dreier seg om planlegging og drift etter skogbruksplan og gjeldende regelverk. Videre inngår aktuell digital programvare for planlegging, drift og dokumentasjon. Oppbygging og vedlikehold av produksjonsutstyr og anlegg inngår i programfaget. Regelverket for helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetskravene til arbeidsprosesser og produkter står også sentralt.

Ut fra målene i læreplan og signaler fra næringa har vi fokus på følgende:

 • Økologi, miljø og miljøhensyn
 • Virkesutnytting
 • Skogsmaskiner
 • Skogskjøtsel – stell av skogen fra ”vogge til grav”

Skogbruksarenaer og utstyr på Mære

 • 2 Komatsu skogsmaskinsimulatorer (hogstmaskin og lassbærer)
 • Øvinger i skolens skog og hos skogeiere i bygda
 • Utplassering. Elevene skal være på en arbeidsplass eller flere for å bli kjent med jobbmulighetene innenfor skog og naturforvaltning.
 • Lassbærer
 • Landbrukstraktor med vinsj
 • Motorsager
 • Nye skogbrukslokaler med klasserom og øvingsrom
 • Utplassering og utferder for å bli kjent med ulike deler av skogbruket
 • Verksteder
 • God kontakt med skognæringa

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no