Skogbruk

Skogbruket er en allsidig næring som forvalter store nasjonale verdier og ressurser i skog og utmark.

Video om skogbruk

VG2 – Skogbruk passer for deg som

 • er glad i å være ute i naturen
 • ønsker å arbeide med skog og utmark
 • vil ta fagbrev i skogbruk
 • tenker å ta en høgskole eller universitetsutdannelse i skogbruk eller naturforvaltning
 • skal drive egen skogeiendom

VG2-skogbruk har disse to programfagene:

 • Skogskjøtsel, klima og næring
 • Skogsdrift og maskinlære

I disse to fagene har vi 4 kjerneelementer (fra Læreplan for Vg2 skogbruk, Udir 12.02.21):

 • Skogen som ressurs
 • Sikkerhet og kvalitet
 • Yrkesutøvelse i skogen
 • Skogen som næring

Fagenes relevans og sentrale verdier (fra Læreplan for Vg2 skogbruk, Udir 12.02.21)

Vg2 skogbruk handler om drift og forvaltning av ressurser i skog og utmark og om hvordan skogbruk bidrar til å skape verdier i et nasjonalt og internasjonalt marked. Programfagene legger grunnlaget for å utvikle elevenes kompetanse til å håndtere skogbrukets maskiner og redskaper, ta selvstendige avgjørelser og benytte teknologi i arbeid. Programfagene skal gi grunnleggende kompetanse som skogbruket etterspør, og bidra til å dekke samfunnets behov og krav om bærekraftige, skogbaserte produkter og tjenester i framtiden.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 skogbruk skal bidra til å gi innblikk i en næring med lange tradisjoner som har påvirket og skapt lokal kultur og identitet. Fagene skal bidra til en bærekraftig forvaltning og drift av skogressursene som tar hensyn til lokale, nasjonale og internasjonale føringer. Fagene skal videre bidra til forståelse av materialkvalitet, holdbarhet og utvikling av skogbaserte produkter i en bærekraftig næring.

Ut fra målene i læreplan og signaler fra næringa har vi fokus på følgende:

 • Økologi, miljø og miljøhensyn
 • Virkesutnytting
 • Skogsmaskiner
 • Skogskjøtsel – stell av skogen fra ”vogge til grav”

Skogbruksarenaer og utstyr på Mære

 • 6 skogsmaskinsimulatorer (3 Komatsu, 2 John Deere og 1 Ponsse)
 • Øvinger i skolens skog og hos skogeiere i bygda
 • Utplassering. Elevene skal være på en arbeidsplass eller flere for å bli kjent med jobbmulighetene innenfor skog og naturforvaltning.
 • Opplæring på skogsmaskiner i samarbeid med lokal entreprenør
 • Lassbærer
 • Landbrukstraktor med vinsj
 • Motorsager
 • Nye skogbrukslokaler med klasserom og øvingsrom
 • Utplassering og utferder for å bli kjent med ulike deler av skogbruket
 • Verksteder
 • God kontakt med skognæringa
 • Mulighet for å ta realfag

 

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no