Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk på Mære landbruksskole

På Mære landbruksskole har vi to utdanningsprogram. Det er Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk.

På vg1 er du innom de ulike profilene vi har på begge utdanningsprogrammene. Naturbruk har profilene Landbruk og gartnerinæring, Skog og Hest. Bygg- og anleggsteknikk har profilen Anleggsgartner. Da det er kryssløp mellom Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk (Anleggsgartner) fra vg1 til Vg2, er alle elever ved Mære landbruksskole innom alle profilene i løpet av Vg1. Man velger seg derimot en hovedprofil, hvor mesteparten av den praktiske undervisningen foregår.

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse profilområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Anleggsgartner

  På VG1 profil anleggsgartner har vi to hovedområder

  Nyanlegg som tar for seg anlegning av nye anlegg. En anleggsgartner bygger alt dere går på, bruker og ser på. Det være seg gang- og kjøreveier, torg og andre uteanlegg hvor man bruker ulike steinprodukter, trekonstruksjoner og nyanlegg med planter.

  Drift og vedlikehold. Her er vi innom ulike arbeidsoppgaver for å drifte og vedlikeholde private og offentlige anlegg.

  Temaer innen faget vil da for eksempel være; fundamentering, betongarbeider, belegningsstein, kantstein, murer, plantekjennskap, skjøtsel av plen, beplantinger og vekstmedier. 

  Bruk av maskiner både til nyanlegg, drift og vedlikehold er viktige temaer hos anleggsgartner, samt HMS knyttet til dette arbeidet.

   

  Anleggsgartner er et yrke i stor utvikling, og bransjen mangler over hundre lærlinger årlig. Så er du villig til å flytte litt på deg er du garantert lærlingplass i yrket.

  Skogbruk

  Skogprofil VG1

  Alle på VG1 får praktisk opplæring med Motorsag og Ryddesag/Ungskogpleie.

  Skogprofil får i tillegg praktiske øvinger i:

  • Mer trening i Felling, Kvisting og Kapping
  • Aptering.
  • Framkjøring av tømmer.
  • Planting,
  • Tremåling
  • Miljøhensyn i skogen

  Vi er ute i all slags vær. Matpakken blir som oftest spist rundt et bål i skogen.

  Landbruk og gartnernæring

  På VG1 profil landbruk har vi to hovedområder

  Naturbasert produksjon og tjenesteyting

  som tar for seg stell av dyr og planter, og utføre arbeidsoppgaver innen disse temaene. På Mære har vi melkeproduksjon, ammeku, gris, sau, hest, og en smådyravdeling. Dere får være med i alle fjøsene og lære om disse produksjonene.

  Dere skal også lære om forproduksjon og matproduksjon som gras, korn, grønnsaker og frukt og bær. Her har vi 1000 dekar dyrket jord, frukthage og et veksthus som vi skal bruke. Maskiner og utstyr som brukes i de ulike produksjonene får dere også opplæring i.

  Naturbasert næringsaktivitet

  I dette faget skal vi lære å bruke naturen på en bærekraftig måte. Vi skal lage og gjennomføre opplegg for ulike målgrupper. Vi skal bruke naturen til friluftsliv og rekreasjon og lære oss å orientere oss på en sikker måte. Foredling og bruk av naturens ressurser er også et viktig tema.

  Sikker matproduksjon, og det å ta vare på naturen er viktig for oss alle. Derfor er en utdanning innen landbruk viktig for framtiden.

  Hestefag

  Vg1 profil hest

  Vg1 profil hest passer for dem som:

  • ønsker mer kunnskap om hest
  • vil ha kunnskap på et sikrere hestehold
  • vil bli en bedre rytter og kusk
  • vil lære med om hobbyen din
  • ønsker å gå ut som lærling i hestefaget

  På vg1 profil hest har man hesteundervisning i programfaget naturbasert produksjon.  Undervisningen er i hovedsak praktisk og kan deles i to hovedområder:

  Stall: Her lærer man om stallrutiner, stallarbeid, fôring av hest, turnus og drift av stall.

  Aktiviteter med hest: Her lærer man om håndtering av hest. tillegg er ridning, kjøring med hest og andre aktiviteter en del av undervisningen. I dette inngår valg, bruk, tilpassing og vedlikehold av utstyr.

  Det er ingen krav om forkunnskaper om hest for å begynne på vg1 profil hest på Mære.

  Etter vg1 profil hest kan man søke videre på vg2 hest-og dyrefag.

  Toppidrett Hest

  Toppidrett er et 5-timers VALGfag som tilbys på Vg1, Vg2 og Vg3.

  Toppidrettstilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest og er et unikt tilbud for dem som ønsker å konkurrere i sprang, dressur, islandshest kjøring eller trav.

  Med toppidrett som VALGfag har du mulighet til å ha hest på timeplanen gjennom 3 år på videregående og samtidig få generell studiekompetanse.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no