Hestefag

Hestefaget

Video om heste og dyrefag

Heste og dyrefagpasser for deg som

  • ønsker mer kunnskap om hest
  • vil ha kunnskap på et sikrere hestehold
  • vil bli en bedre rytter og kusk
  • vil lære med om hobbyen din
  • ønsker å gå ut som lærling i hestefaget

Heste og dyrefag omfatter stalldrift, hesteaktiviteter og hestehold.

Stalldrift

Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.

Aktiviteter med hest

Programfaget omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Hest og hestehold

Programfaget omfatter hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

Toppidrett Hest

Toppidrett er et 5-timers valgfag som tilbys på Vg1, Vg2 og Vg3.

Toppidrettstilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest og er et unikt tilbud for dem som ønsker å konkurrere i sprang, dressur, islandshest kjøring eller trav.

Med toppidrett som valgfag har du mulighet til å ha hest på timeplanen gjennom 3 år på videregående og samtidig få generell studiekompetanse.

Elevene kan enten låne skolens hester, eller bruke private hester. I toppidrettsfaget kan elevene kan ri for egne trenere eller skolens trenere. Gjennom faget får man tett oppfølging og undervisning. Man utvikler seg som idrettsutøver og faget består av tre hovedemner, treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling.

Opplæringen skal gi utfordring, spenning, glede og mestring

Du oppnår

  • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk

Fasiliteter

På Mære har vi en ny og moderne stall med 13 hestebokser. Stallen ble tatt i bruk høsten 2020. Vi har oppgruset paddocker med innlagt isolerte vannkar. Stallen har alle fasiliteter som vaskespilt og oppvarmet salrom. Vi har en stor ridehall med innvendig mål 33 x 70 meter. Vi har også en utebane med mål på 40 x 80 meter.

I tillegg har vi 4 bokser i kjelleren på saustallen, så til sammen er det plass til 17 hester på Mære. Stallen på Mære drives av elever som går turnus.

Oppstalling

Mære har ca 6 skolehester i stallen. De øvrige hesteboksene leies ut til elevhester. Elever på vg1 og vg2 blir prioritert. Stalleien kan variere fra år til år, men for skoleåret 2024/25 koster en stallplass 3.500,- kr pr mnd. Elevene får mulighet til å jobbe i stallen for redusert stalleie. Dette avtales med stallmester for hvert enkelt tilfelle. Se stallkontrakt for å se hva som er inkludert i leia

Sosiale medier, følg oss gjerne på 

Snapchat: maerehest

Instagram og facebook: mærehest

Kontakt vår stallmester:

Marit Lunnan
Adjunkt med tilleggsutdanning
90 10 43 91

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no