Parkering

Elever, kursdeltakere, besøkende og ansatte skal parkere på den store parkeringsplassen utenfor hovedinngangen til skolen, eller ved parkeringsplassen ved veksthusene.

Det er dessverre ikke lademuligheter for elbil på skolen pr. i dag.

Ansatte som jobber i grisefjøset, ammekufjøset eller melkefjøset kan parkere utenfor disse fjøsene.

Merk: Det skal ikke parkeres utenfor hybelhuset.

Sist oppdatert 28.10.2022