Parkering

Elever, kursdeltakere, besøkende og ansatte skal parkere på den store parkeringsplassen utenfor hovedinngangen til skolen, eller ved parkeringsplassen ved veksthusene.

Ansatte som jobber i grisefjøset, ammekufjøset eller melkefjøset kan parkere utenfor disse fjøsene.

Merk: Det skal ikke parkeres utenfor hybelhuset.

Sist oppdatert 09.04.2018