Fravær

Oversikt over reglene for fravær i videregående skole

I lovverket finner du om fraværsgrensen i Forskrift til opplæringslova § 3-3, siste ledd:

  • "I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget.  <…>"

Du kan også lese om fraværsgrensen her:Fravær i videregående skole.

Sist oppdatert 12.09.2019