Leie av lokaler

Leie av ridehall på Mære

Priser pr. ekvipasje

  • 250 kr timen ved låst hall
  • 2000 kr årskort (ikke låst hall)
  • 1000 kr for halvårskort
  • 100 kr timen ved bruk av hall
  • 1000 kr for dagsleie ved låst hall
  • Helgekurs avtales ved hvert tilfelle.


Bestilling

All leie av hallen skal på forhånd avtales direkte med stallmester Marit Lunnan.

For de som har betalt leie brukes en facebookside for bruk av hallen hver gang. Gruppa heterbruk av ridehall på Mære

Betaling

Betaling til Mære, kontonr: 8601.76.75240
Betaling må merkes med leie av hall, navn og dato.

Bruk

Vi låner ut hindermateriell og annet utstyr. Dette lånes på egen risiko, og det må varsles hvis noe blir ødelagt. Utstyr må ryddes på plass og hallen må møkkes etter bruk. Vi låner ikke ut vogner.
Porter må lukkes og lys må av.

Parkering av bil og henger ved grishuset eller nede ved ridehallen.

Hallen er opptatt med kaninhopping hver torsdagskveld

Vi minner om at det er røykeforbud på anlegget.

VELKOMMEN :-)

Sist oppdatert 28.10.2022