Kontakt

Postadresse:

Mære landbruksskole,
Mæresvegen 163,
7710 Sparbu

Besøksadresse:

Mæresvegen 163, 7710 Sparbu

Sentralbord: 74175400
postmottak.marelbs@trondelagfylke.no

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Merkes: 3256 + navn på bestiller eller avdeling
Organisasjonsnummer i ELMA for e-faktura: 817 920 632
e-faktura merkes 3256

Sist oppdatert 09.04.2018