Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elever ved skolen, og består av helsesykepleier fra Steinkjer kommune. Du får ikke fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier samarbeider med elevtjenesten og lærerne, og kan ta del i undervisning i enkelte sammenhenger.

Du kan prate med helsesykepleier om:

 • hvordan du har det, og det som opptar deg
 • vennskap og/eller kjærester, familie
 • ensomhet, mistrivsel
 • fysiske plager
 • spiseforstyrrelser
 • rus
 • seksualitet og identitet
 • prevensjon

Helsesykepleier kan bidra med:

 • råd og veiledning
 • gratis resept på p-piller og annen prevensjon
 • gratis kondomer
 • gratis graviditetstest
 • gratis test for kjønnssykdommer

Kontortid:

Helsesykepleier har kontortid ved Mære landbruksskole tirsdager ca. kl. 0900-1400

Kontorsted:

«Nya», 1. etg.

Du kan kontakte skolehelsetjenesten via Elevhjelpa eller direkte kontakt med helsesykepleier: 

Grete Kvam    969 46 194    

Helsestasjon for ungdom ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus tar imot ungdommer etter avtale torsdager kl.12 - 16. Her kan du bestille time til lege, helsesykepleier eller psykiatrisk sykepleier. Timebestilling på mail: .

Helsestasjon for ungdom

Sist oppdatert 28.10.2022