Driftsavdeling

Det tekniske driftspersonalet har ansvar for drift og vedlikehold av bygninger, varme, ventilasjon og andre tekniske anlegg.

Driftsleder:

Sist oppdatert 29.06.2022