Fjøsturnus

Fjøspraksis skoleåret 2022/2023

Melkefjøs: Tirsdag morgen til og med søndag kveldsrunde. 
Ammeku/sau: Tirsdag morgen til og med søndag kveldsrunde. 
Gris: Mandag morgen til og med fredag morgen. Kveldsrunde mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.                       

Agronomeleven (lederen) av gruppa er ansvarlig for å samle gruppa på riktig sted til riktig tid ved oppstart. 

  • Morgenstell i melkeku, ammeku/sau: start kl 07.30 og kveld kl 1530
  • Morgenstell i gris kl 08.30
  • Kveldsrunde etter kl 21 i alle fjøs- Vg3 ansvarlig 

Ansvarlig fjøsansatte: 

Gris: 

Ammeku/Sau: 

Melkproduksjon: 

 

 

Praktiske opplysninger angående leie av internat rom under turnusen. 

Under turnusen er det ikke YFF på fredag, husk å informere YFF vert. 

Elevene som får leie rom gratis på internatet såfremt det er ledige rom. Dette gjøres i ekspedisjonen der de får utlevert nøkkel og bevis på leien. De har mulighet til å få kjøpt middag for kr 20,-pr måltid. De har også mulighet til å lage seg mat selv da det er kjøkken tilgjengelig på fjøshyblene. Elevene er ansvarlige for å vaske hybelen etter bruk. Under perioden gjelder skolens reglement for internatet.  

De må ha med seg sengetrekk selv, evt sovepose. Nøkkelen må leveres tilbake mandag da rommet leies ut samme dag til neste turnuselev.  

 

Ved spørsmål angående turnus og etterkantmøter, ring/kontakt:  

 

Steinar Viken: 45 06 64 40 

 

Det vil bli holdt evalueringsmøte tirsdag uken etter hver turnusuke med de som har hatt turnus i melk og ammeku. Oppmøte i biblioteket kl. 10:00. Steinar Viken leder møtet. Gris har evalueringsmøte etter siste morgenstell på fredag.   

 

Sist oppdatert 28.10.2022