Landbruk og gartnernæring

På VG2 landbruk og gartneri legger du grunnlaget for videre opplæring i landbruk og gartnerfag eller studieforberedende utdanning innen naturbruk (studiekompetanse)

Video om Landbruk og gartnernæring

Produksjon og tjenesteyting

Programfaget omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift.  Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom næringsdrift og konsekvenser for natur og miljø. Programfaget omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr inngår også. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

Forvaltning og drift

Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omhandler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene.

Fasiliteter på Mære

  • Et av Trøndelags største og mest moderne grisefjøs
  • Storfefjøs med løsdrift og melkerobot
  • Ammekufjøs
  • Egen avdeling for smådyr
  • Besetning med sau som drives økologisk
  • Utferder for å bli kjent med ulike deler av næringa
  • Praktiske øvinger i skolens verksted, fjøs, jord og skog
  • Høyt utdannede og allsidige lærere

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no