Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres for at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er frivillig, og elever kan hoppe over spørsmål de ikke vil svare på. Resultatene kan bare hentes ut på gruppenivå, ikke individnivå

Elevundersøkelsen

De videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune gjennomfører Elevundersøkelsen om høsten, i perioden 1. oktober til 30 .november.

Ved Mære landbruksskole gjennomfører vi Elevundersøkelsen i uke 46 og 47