Foreldremøte på Mære torsdag 7.november

foreldremøte.jpg

Vi inviterer til foreldremøte for foreldre og elever på VG2 på Mære Landbruksskole torsdag 7.november kl 19.00 i kantina.

Tilbud om individuelle samtaler med kontaktlærer fra kl 17-19 og fra kl 20-21.

Kl. 19-20 blir det felles informasjonsmøte i skolens kantine med kaffe og orientering om:

  • Orientering om skolestart.
  • Veien videre for elevene.
  • Hva som skjer på Mære de neste årene.

 Deretter gruppevis orientering der kontaktlærerne er til stede.

Vennligst gi beskjed til kontaktlærer innen 5.11. om hvor mange som kommer, om dere ønsker individuell samtale og avtal tidspunkt for samtalen.

Kontaktlærere:

VG2 Skogbruk:

VG2 Hest:

VG2 Anleggsgartner:

VG2 Landbruk- og gartnernæring:

Velkommen!