Foreldremøte på Mære torsdag 7.november

foreldremøte.jpg

Vi inviterer til foreldremøte for foreldre og elever på VG2 på Mære Landbruksskole torsdag 7.november kl 19.00 i kantina.

Tilbud om individuelle samtaler med kontaktlærer fra kl 17-19 og fra kl 20-21.

Kl. 19-20 blir det felles informasjonsmøte i skolens kantine med kaffe og orientering om:

  • Orientering om skolestart.
  • Veien videre for elevene.
  • Hva som skjer på Mære de neste årene.

 Deretter gruppevis orientering der kontaktlærerne er til stede.

Vennligst gi beskjed til kontaktlærer innen 5.11. om hvor mange som kommer, om dere ønsker individuell samtale og avtal tidspunkt for samtalen.

Kontaktlærere:

VG2 Skogbruk:

Hallstein Berre
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 62 74

VG2 Hest:

Ellen Skavhaug
Lektor
74 17 62 57 93 21 76 25

VG2 Anleggsgartner:

Gunnar Johansen
Adjunkt
74 17 62 69 90 67 65 42

VG2 Landbruk- og gartnernæring:

Gunnar Bådsvik
Rådgiver
74 17 62 67

Velkommen!