Fravær i forbindelse med smittevern

stol4.jpg

Fylkesdirektør for utdanning 28/8-2020. Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer, og ble sist oppdatert etter at Kunnskapsdepartementet midlertidig opphevet kravet om legeerklæring ved fravær av helsegrunner med virkning fra 24. august.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det arbeidet som er avtalt er det organisert studiearbeid, og regnes ikke som fravær.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding. 

Ved fravær av helsegrunner trenger du som en midlertidig unntaksordning nå ikke å levere legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet. Nasjonale myndigheter har bestemt at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se informasjon om dette i smittevernveilederen.

Hold deg oppdatert på rådene fra helsemyndighetene!

Vi oppfordrer alle til å følge rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir, og blant annet vurdere testing hvis de er usikre på om de kan være smittet av covid-19.