Informasjon vedrørende mulig streik

Det pågår megling i kommunesektoren for bl.a. adjunkter og lektorer. Dersom partene ikke kommer til enighet, er det varslet streik fra fredag 24.mai kl 06.00.

Ved Mære landbruksskole er vi varslet om at 9 lærere blir tatt ut i streik. Elevene skal møte på skolen som vanlig hver dag under streiken. Skriftlige eksamener vil ikke bli berørt av streik. Dersom vi ser at det er elever som ikke får lærer en skoledag, tar vi kontakt med disse elevene på SMS dagen i forveien slik at de ikke trenger å komme på skolen.