Informasjonsbrev til elever og ansatte

Torsdag kveld bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20.

I Trøndelag, som i flere andre fylker, varierer det fra skole til skole når de åpner. Det er ulike praktiske hensyn ved hver skole som er grunnen til at de starter opp på ulike dager.

Det er veldig viktig at du som er elev følger godt med på din skoles nettsider. Her finner du informasjon om når du skal møte opp og hvordan skoledagen din blir.

Fortsatt viktig med smittevern

Dette har vi ventet på. Vi har savnet elevene våre, og det blir fint å møtes på skolen igjen. Vi er opptatt av at det skal være trygt å komme tilbake til skolen. Derfor følger alle skolene smitteverntiltakene som er bestemt av nasjonale myndigheter. Både elever og ansatte får informasjon om disse tiltakene. Vi oppfordrer likevel elever og foresatte til å sette seg inn i smitteverntiltakene på forhånd.

Du finner oversikt over smitteverntiltakene her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/
Vi minner om de tre aller viktigste tiltakene i veilederen:

  • Avstand
  • Håndhygiene
  • Hjemme hvis du er syk

Informasjon fra helsemyndighetene ser du her: https://helsenorge.no/koronavirus
Hva betyr det at skolene åpnes i løpet av uke 20?

Skolene starter som sagt opp på ulike dager. Hvordan skolene organiserer skolehverdagen kommer også til å variere. Vi kommer til å prioritere å gi opplæring i de praktiske fagene på skolene. Vi ønsker også å følge opp noen elevgrupper litt ekstra.

Kanskje møter dere som er elever på skolen til ulike tider, kanskje får dere opplæring i andre rom enn tidligere og kanskje blir undervisningen litt annerledes enn før. Regn i alle fall med at du som er elev fortsatt kommer til å jobbe en del i det digitale klasserommet. Alle tilpasninger og endringer sammen henger sammen med jobben vi alle gjør med å stoppe koronasmitten.

Vi håper også at dere som har anledning til det går eller sykler til skolen for å minske trykket på kollektivtrafikken.

Lykke til med de siste ukene av skoleåret!
Med vennlig hilsen
Vegard Iversen
Fylkesdirektør for utdanning