Informasjonsbrev til elever og foresatte

Regjeringen innførte 13. desember nye nasjonale smitteverntiltak. Videregående skoler og voksenopplæring i hele landet er derfor nå på rødt tiltaksnivå.

Selv om de videregående skolene nå er på rødt tiltaksnivå så betyr ikke det at vi skal stenge skolene fysisk, men at det blant annet skal være minst en meters avstand mellom alle ved skolen. Det kan være vanskelig å opprettholde avstandskravet i små lokaler med fulle klasser, og dette kan blant annet bety at en del av undervisningen blir digital.

Koronapandemien har krevd mye av både elever og ansatte. Det har vært nye krav
knyttet til undervisning, nye måter å forholde seg til hverandre på, krav til forsterket
renhold og smittevern og en mer digital hverdag. Nå går vi inn i en ny periode med rødt tiltaksnivå, og det er igjen behov for omrokkeringer og endringer i arbeidsmåter og skolehverdag.

Strengere krav til avstand

De generelle smittevernreglene gjelder nå som før:

  • Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.
  • God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  • Redusert kontakt mellom personer.

Det som først og fremst blir strengere på rødt nivå, er kravene om avstand:

  • Elever og ansatte skal holde minst en meter avstand i alle situasjoner, både i klasserom og i friminutt / matpauser.
  • Elevene blir delt i mindre grupper. For å få til dette, vil det kunne bli nødvendig at deler av undervisningen gjennomføres digitalt hjemmefra.
  • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
  • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser. Ved bruk av felles kantine, må avstand overholdes (minst én meter).
  • Alle arrangement i skolens regi som innebærer samling av elever i større grupper, må avlyses.

Du kan lese mer om de nasjonale smittevernreglene ved rødt nivå her

Fortsatt oppmøte på skolen, men deler av opplæringen kan bli digital

Vi må sikre at det er nok plass mellom elevene på skolen slik at de kan holde minst en meters avstand i alle situasjoner. Det kan bety at skolen må gjøre en del av undervisningen for elevgrupper digitalt, slik at det blir færre elever til stede på skolen samtidig.

Alle skoler har egne planer for opplæringen på rødt nivå, og det er av hensyn til lokale forhold forskjellig fra skole til skole hvordan dette konkret løses. Skolen gir informasjon om hva dette medfører for deg.

Trygg og god skolestart etter jul

Vi vet at det tidligere har vært smitteoppblomstring etter ferier og høytider. Folkehelseinstituttet har som mål at alle elever og ansatte skal testes før vi starter skolen igjen på nyåret.

I noen kommuner får skolene hurtigtester som de kan sende med elevene hjem siste skoledag for bruk etter juleferien. I andre kommuner vil hurtigtester bli utlevert like i forkant av første skoledag. Skoleledelsen har dialogen med kommuneoverlegene lokalt, og vil informere om hvordan dette skal gjennomføres ved den enkelte skole.

Det er også gledelig at alle over 18 år skal tilbys oppfriskningsdose av vaksinen.

Nye karanteneregler

Regjeringen har vedtatt nye og felles karanteneregler for omikron og delta.

Barn under 18 år har karanteneplikt kun hvis de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære (kjæreste, overnattingsgjest o.l.). Øvrige nærkontakter under 18 år blir anbefalt å teste seg, men skal ikke i karantene.

Lærere, andre ansatte og elever over 18 år har karanteneplikt. De regnes som øvrige nærkontakter og kan teste seg ut av karantene for å gå på jobb dag 3, men ha fritidskarantene til negativ test dag 7.

Vi forventer en ubalanse når elever får komme på skolen mens ansatte må holde seg hjemme. Det er sagt at ansatte i skole og barnehage skal prioriteres for 3. dose vaksine, og det gir grunnlag for unntak fra karantene, men her vil det nok bli behov for mer digital opplæring.

Vi har fått mange spørsmål om de nye karantenereglene, og tilleggsutfordringer med bemanning når ansatte får strengere karantene og elever unntas. Vi har løftet denne problemstillingen både til Statsforvalteren, men også direkte til statsråden i et felles møte med alle fylkesopplæringssjefene.

Skoleskyss

Elevene må benytte munnbind under skoleskyss, men kan sitte skulder ved skulder. Alle må følge de ordinære reglene som gjelder for bruk av kollektivtransport.

Munnbind

Det er nå et avstandskrav på én meter i skolene. Dersom det i noen situasjoner ikke er mulig å opprettholde avstandskravet (f.eks. i gang eller inngangsparti), så kan det være flere som velger å bruke munnbind på skolen. Det er ikke anbefalt å bruke munnbind i gjennomføringen av undervisningen.

I de situasjonene der det er en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, er rødt tiltaksnivå i skolene, og ikke er mulig å holde anbefalt avstand, har skolene ansvar for å anskaffe munnbind til elever og ansatte.

Tusen takk for at du stiller opp – igjen!

Nå nærmer vi oss juleferie, og jeg vil takke alle sammen for den fantastiske jobben dere har gjort det siste året, og spesielt de siste ukene. Jeg har stor forståelse for at situasjonen er krevende, og at mange kan kjenne på en usikkerhet inn mot julehøytiden. Derfor tusen takk for den jobben dere allerede har gjort så langt i pandemien og for at dere nå blir med og bretter opp ermene en gang til. Ved å følge smittevernreglene sammen bidrar vi til at smittetallene ikke blir for høye, og at vi kan komme tilbake til et mer åpent samfunn igjen så snart som mulig.

Både elever, foresatte og ansatte gjør en fantastisk jobb hver dag for å få dette til å fungere best mulig i den krevende situasjonen vi er i.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god julehøytid.

Med vennlig hilsen
Vegard Iversen
direktør for utdanning og kompetanse