Utvidet søknadsfrist

tn_anlegg1.jpg

Vi søker etter lærling i anleggsgartnerfaget, med søknadsfrist 27. mai

Ny søknadsfrist

Søknadsfrist 27. mai.  

Vi søker etter lærling i anleggsgartnerfaget fra 01.07.2022. Vi søker etter deg som er selvstendig og pålitelig, som kan kombinere teori og praktisk arbeid og som liker å arbeide sammen med andre

Skolen har en driftsavdeling som ivaretar skolens park, nyanlegg på skolens område og noe oppdrag i det private området.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk. Det kreves politiattest for tilsetting i skoleverket. Stillingen har seks måneders prøvetid.

Hvordan søker du?

Søknad sendes pr mail til  Søknadsfrist 27. mai.  

Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til parkansvarlig Marit Bye: