Navn på skolen

Navnesaken.jpg

Fylkestinget vedtok den 22. april framtidig navn for skolen vår.

Fylkestinget vedtok den 22. april følgende:

Fylkestinget viser til prosessen som er gjennomført om framtidig navn for Mære Landbruksskole. Fylkestinget vedtar at navnet fortsatt skal være Mære Landbruksskole.