SØK SKOLESKYSS skoleåret 2021/22

AtB5.png

Nå er det tid for å søke skoleskyss for neste skoleår. Dersom du går et videregående løp og skal gå videre neste skoleår, søk skoleskyss allerede nå.

Du MÅ søke digitalt i vår Søknadsportal dersom:

  • du har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
  • du har over 6 km fra hybeladresse til skolen
  • du har to bosteder (disse søknadene tar lengre tid å få svar på da de  må saksbehandles manuelt).

Informasjon om hvordan du søker skoleskyss og link til selve Søknadsportalen finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/
Det bes om at det søkes så fort som mulig og helst innen utgangen av juni. Ved å søke i Søknadsportalen vil du få svar på søknaden i løpet av noen få minutter.

Dersom du ikke har søkt i Søknadsportalen tidligere, må du skaffe deg elektronisk ID før du søker. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det: http://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

Du MÅ søke manuelt på skjema:

  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte)
  • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.
  • Varig funksjonshemming (gjøres av skolen. Søknad og legeattest leveres skolen)

Manuelle søknader blir behandlet i henhold til Fvl §11a med inntil 3 ukers saksbehandlingstid (i ferietiden må det påregnes lengre saksbehandlingstid).

Manuelt søknadsskjema finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/soknadsskjema/

Skyssbevis – (t:kort skole)

Ved innvilgelse av fri skoleskyss blir ditt skyssbevis sendt skolens administrasjon for utlevering. Har du hatt skyss tidligere skal samme kort brukes videre og det vil bli oppdatert med nye reiser i kortet f.o.m. høsten 2021. 

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fylkeskommune

Mer informasjon om rettigheter finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/lover-og-forskrifter/