Viktig informasjon om skoleskyss

Digital søknad om skoleskyss F.o.m. kommende skoleår, 2018/19, må alle elever i videregående skole selv søke om skoleskyss og det skal gjøres digitalt. Det er unntaksvis noen få elevgrupper som må søke manuelt.

Hvem kan søke

 • Elever som har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
 • Elever som har over 6 km fra hybeladresse til skolen
 • Elever med delt bosted
 • Elever med varig funksjonshemming

Slik søker du

Den digitale søknadsportalen finner du her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss

PS! Den er midlertidig ute av drift nå, men den vil komme i drift i god tid før dere skal søke skoleskyss.

Før du søker må du skaffe deg elektronisk ID. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det:
http://eid.difi.no/nb/id-porten/slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

Svar på søknader fra søknadsportalen

Dersom du har over 6 km fra heimen til skolen vil søknaden bli behandlet innen få minutter via «Altinn». Manuelle søknader blir behandlet i henhold til Fvl §11a.

Frister

 • Elever som er i et utdanningsløp der de vet at de skal gå videre neste skoleår, vil få mulighet til å søke allerede utover våren. Dato for dette vil vi komme tilbake til.
 • Elever som får tilbud om skoleplass ved inntak i juli/august, får via VIGO (inntaksportalen) samtidig informasjon om å søke skoleskyss med bakgrunn i kriteriene nevnt tidligere.

Mål avstand

Er du usikker på om du har over 6 km fra bosted til skolen, kan du finne ut avstand ved å bruke vår skyssberegner.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/

Skyssbevis – (t:kort skole)

Ved positivt vedtak om fri skoleskyss blir ditt digitale skyssbevis sendt skolens administrasjon for utlevering.

Søknader som krever manuell søknad (ikke digitalt)

 • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn
 • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
 • Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år
 • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
 • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

PS! ALLE andre MÅ søke digitalt.

Manuell søknadsskjema finner du på:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel

Retningslinjer for skoleskyss i Trøndelag fylkeskommune

Det jobbes med å få felles retningslinjer for skoleskyss i nye Trøndelag fylkeskommune. Nye retningslinjer skal behandles i Fylkestinget i April. Fram til det er vedtatt vil gamle retningslinjer gjelde.