Grønn kompetanse

De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Vi skal i samarbeid med andre kompetansemiljø være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft.

Gjennom kurs, studieturer, rådgiving og deltakelse i prosjekter skal vi i åra framover bidra til god utvikling på bygdene. Vi har som mål å tilby best mulig kompetanse for de grønne næringene. Hvert år deltar mellom 1000 og 1500 personer på kompetansetiltak i regi av Mære landbruksskole.

Påmelding til kurs:

Jordbruk, Skogbruk og Klima
Lokalmat og Reiseliv
Gjennom kurs, studieturer, rådgiving og deltakelse i prosjekter skal vi i åra framover bidra til god utvikling på bygdene. Fylkestinget i Nord-Trøndelag gjorde i desember 2013 viktige vedtak om videre utvikling ved Mære landbruksskole. Vi fikk befestet at « Mære landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsingsområde».

De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Vi skal i samarbeid med andre kompetansemiljø være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Jordbruk

 

Matnavet på Mære

 Hjemmeside

Landbrukets klima- og energisenter

 Hjemmeside

Skogbruk

Har du spørsmål?