Elevundersøkelsen på Melhus vgs 2018

elevundersøkelsen.jpg

Elevundersøkelsen 2018 gjennomføres i alle klasser i perioden fram til 30.november. Her finner du nyttig informasjon om pålogging, gjennomføring, og litt bakgrunnslesestoff for elever og foresatte.

Før undersøkelsen

Les dette: INFORMASJONSBREV OM ELEVUNDERSØKELSEN TIL ELEVER 

og dette: INFORMASJONSBREV OM ELEVUNDERSØKELSEN TIL FORESATTE 

Spørsmålene til selve undersøkelsen finner dere på UDIR ved å følge denne lenken: SPØRSMÅL TIL ELEVUNDERSØKELSEN 2018

Du kommer også til å få informasjon fra kontaktlæreren din.

Underveis

Om du lurer på noe rundt undersøkelsen og spørsmålene, kan du spørre kontaktlæreren om dette. Kontaktlæreren din gir også beskjed om når undersøkelsen skal tas. Den er anonym. For å kunne besvare undersøkelsen må du ha PC. Formålet med undersøkelsen er å gjøre skolehverdagen din enda litt bedre, og det er viktig at du tar deg tid og svarer seriøst på spørsmålene.

Pålogging

  1. Gå til www.udir.no
  • Velg Brukerundersøkelser (stort felt til venstre på siden)
  • Velg Elevundersøkelsen (på venstre side)
  • Trykk Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen (står øverst på siden) og skriv inn brukernavnet.

 

BESVAR ELEVUNDERSØKELSEN HER

 

Undersøkelsen finnes på følgende språk (velges etter innlogging):
     Norsk (begge målformer) – nordsamisk – engelsk – arabisk – tigrinja - dari.

Du kan oppheve et svar ved å trykke på svaralternativet.

Husk at du må trykke på "Fullfør" for at besvarelsen din skal bli registrert.

Tidsforbruk : Udir antyder at det kan gjennomføres på en skoletime (mellom 20 og 45 min)