Karrierekveld på Melhus vgs

infokveld aud 3.jpg

Ungdomsskoleelever med foresatte fra Gimse og Eid besøkte Melhus vgs tirsdag kveld 30. oktober som en del av faget Utdanningsvalg, og fikk en forsmak på hvordan livet på videregående skole kan fortone seg.

Det sentrale denne kvelden var å gi de rundt 150 ungdomsskoleelever og 200 foresatte en generell innføring i videregående utdanning, og hvilke muligheter det gir. Kvelden var obligatorisk for ungdomsskoleelevene - som snart skal bestemme seg for hvilken utdanning som er riktig for dem - et viktig, men vanskelig valg. 

Rektor på Melhus - Hanne Mari Sæther - ønsket velkommen til et smekkfullt auditorium, informerte kort om de forskjellige mulighetene elevene har til å kombinere yrkesfag og studiespesialiserende, hva de ulike retningene innebærer, og hva som kreves for å komme dit. Anders Lehn og Marcelo Vidal supplerte med ytterligere praktisk informasjon rundt fagvalg og inntak. Stine Faugstadmo fra NTNU-Karriere tok forsamlingen ut over videregående og over i høyskolesystemet, da en hel del elever nå må ta valg som vil være styrende for studier senere. Rektor Hanne avsluttet i auditoriet med å lede elevene litt mer inn i tilværelsen som venter dem på videregående. Hun fortalte om de lett blandede følelsene knyttet til det å skulle starte på noe helt nytt, hvor viktig det er at elevene velger det som er riktig for dem selv, og om hva livet på videregående skole - og etterpå - handler om. De foresatte fikk også en kort innføring i den nye rollen som venter dem til høsten. 

I tillegg til seansen i auditoriet fikk elever og foresatte anledning til å bli nærmere kjent med flere programområder. Representanter for en rekke valgmuligheter hadde spredt seg på forskjellige rom på skolen, og kunne friste med informasjon, filmsnutter - og virkelige elever på videregående som kunne fortelle om sine erfaringer og opplevelser. Gjestene hadde mulighet til å stifte bekjentskap med idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Musikk/Dans/Drama, Studiespesialisering, Kunst/Design/Arkitektur, Elektrofag, Design og håndtverk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Restaurant og Matfag, Salg og Service, Teknikk og industriell produksjon, og bygg- og anleggsfag. Melhus videregående tilbyr de fleste av disse programområdene, men for å gi elevene oversikt over bredden i valgmuligheter og tilbud, var også representanter fra andre skoler til stede for å gi et innblikk i programområder Melhus ikke kan tilby. 

Hvilken verdi har så en slik kveld? Flere ungdomsskoleelever visste nok mye om dette fra før, da ungdomsskolene arbeider en god del med dette. Likevel syntes flere at dette er fint, da de nå hadde anledning til å spørre om mye de lurte på, og dessuten hadde mulighet til å skaffe seg mer inngående kunnskap om ulike programområder de til nå ikke har visst så mye om - eller tenkt på som en mulighet.

Flere elever som nå går på videregående var med og fortalte om sine erfaringer med de ulike programområdene, og de ser stor verdi i en slik kveld. Petter og Mia på vg3  synes det er veldig fint å få lov til å formidle gleden de har av å gå studiespesialisering til andre, og synes det er viktig at alle får anledning til å ta valg som er riktige for dem selv. En slik kveld gjør ungdomsskoleelevene bedre rustet til å velge hvilke programområder de skal hospitere i om ikke så lenge. Kan hende var det en del som gikk hjem med nye ideer etter dette. 

Anita og Andrine går vg1 teknikk og industriell produksjon, og mener det er verdifullt at de som jenter nettopp er med og presenterer dette programområdet, da det gir andre jenter - som i likhet med dem alltid har vært teknisk interessert - inspirasjon og motivasjon til å velge "utradisjonelle" jenteyrker.

 Denne kvelden er en del av et felles informasjonsopplegg for Trondheim Sør. Elevene fra Rennebu, Midtre Gauldal, Lundamo og Øya ungdomsskoler vil få en tilsvarende kveld på Gauldal videregående skole 1. november.