Høsten 2021

grønt nivå ill.jpg

For tiden er Melhus vgs på GRØNT nivå

19.august

En av våre elever testet positivt på korona 18. august. Alle elever og lærere som har vært i mulig nærkontakt med denne eleven ble satt i karantene. Alle som ble satt i karantene er nå testet, og alle har fått negative prøvesvar.

Vaksinasjon av elever født 2003 - dose 2

Alle elever på Melhus vgs som er født i 2003 skal nå ha fått tilbud om sin 2. vaksinedose. Denne vaksineringen vil foregå i utendørs telt. For at ikke ventetiden før og etter skal bli for kald, er det lurt å kle seg godt, eller eventuelt ha en bil å vente i.

Skolestart august 2021

Melhus vgs er på grønt nivå.

Smitteforebyggende tiltak på grønt nivå

Grønt nivå betyr at man skal unngå klemming og håndhilsing. God håndhygiene og et bevisst forhold til nærkontakter og egen helsetilstand er svært viktig.

Informasjon om fraværsregler

Regjeringen har besluttet å forlenge unntaket fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. For elever under 18 år betyr det at foreldrene melder fravær. Elever over 18 år melder fravær selv.

Vær oppmerksom på at 10%-regelen fortsatt gjelder, og at alt fravær skal meldes til skolen.

Skoleskyss

Tar du skolebussen må du følge retningslinjene fra AtB. 

18.juni

En av våre elever på vg1 restaurant- og matfag har testet positivt på koronaviruset. Nærkontakter har blitt kontaktet av smittevernkontoret, og forholder seg til anbefalinger og retningslinjer gitt av dem. Klassen og lærere som hadde klassen den 14. og 15. juni er satt i karantene.

Våren 2021

Det er viktig at du holder avstand både til, fra og på skolen! Husk at munnbind er påbudt på all offentlig transport. Smittevernreglene skal følges av alle. 

Regjeringen har laget en egen smittevernveileder som gjelder for videregående skole (se lenke under). Her er noen "fokusområder":

  • Munnbind kan/bør brukes på skolen i friminutt
  • På skolen er det fortsatt en meter avstand som gjelder. Det kan være utfordrende å huske på dette. 
  • Unngå samlinger med flere personer enn anbefalt. Utsett festene til alle er vaksinert og vi er kvitt pandemien. 

Smitteveileder for videregående skole fra UDIR

Eksamen våren 2021

Skriftlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er avlyst for elever våren 2021. Privatisteksamen går som vanlig. Muntlig eksamen for avgangselever er avlyst.

Les mer her:

UDIR

Smittevernregler - GULT

Undervisning på skolen foregår nå etter smittevernregler på GULT nivå. Husk derfor de smittevernreglene vi allerede har og dessuten:

  • En meter mellom ansatte og elever i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger
  • Alle pulter, stoler og berøringsflater skal vaskes etter bruk
  • Det er ikke påbudt med munnbind på skolen, men det er selvfølgelig helt i orden å bruke det om du vil.
  • Om du har symptomer på korona skal du varsle skolen, teste deg og vente på negativt svar - se sidene om smittevern.

 

Smittevernregler i Melhus kommune

Melhus kommunes smitteverntiltak

Skoleskyss

  • Munnbind er påbudt på offentlig transport i Melhus og Trondheim. Dette gjelder buss og drosje.
  • Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen. Elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen.
  • Setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert.

Dersom dere skulle oppleve ekstra utfordringer med skoleskyssen; ta kontakt med AtB på skole@atb.no