Våren 2021

2021 gult.jpg

Koronatilstanden på Melhus vgs. Kommuneoverlegen i Melhus avgjør hvilket "trafikklysnivå" vi skal holde oss til. For tiden er Melhus vgs på GULT nivå

18.juni

En av våre elever på vg1 restaurant- og matfag har testet positivt på koronaviruset. Nærkontakter har blitt kontaktet av smittevernkontoret, og forholder seg til anbefalinger og retningslinjer gitt av dem. Klassen og lærere som hadde klassen den 14. og 15. juni er satt i karantene.

Våren 2021

Det er viktig at du holder avstand både til, fra og på skolen! Husk at munnbind er påbudt på all offentlig transport. Smittevernreglene skal følges av alle. 

Regjeringen har laget en egen smittevernveileder som gjelder for videregående skole (se lenke under). Her er noen "fokusområder":

  • Munnbind kan/bør brukes på skolen i friminutt
  • På skolen er det fortsatt en meter avstand som gjelder. Det kan være utfordrende å huske på dette. 
  • Unngå samlinger med flere personer enn anbefalt. Utsett festene til alle er vaksinert og vi er kvitt pandemien. 

Smitteveileder for videregående skole fra UDIR

Eksamen våren 2021

Skriftlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er avlyst for elever våren 2021. Privatisteksamen går som vanlig. Muntlig eksamen for avgangselever er avlyst.

Les mer her:

UDIR

Smittevernregler - GULT

Undervisning på skolen foregår nå etter smittevernregler på GULT nivå. Husk derfor de smittevernreglene vi allerede har og dessuten:

  • En meter mellom ansatte og elever i alle situasjoner. Unngå trengsel og store samlinger
  • Alle pulter, stoler og berøringsflater skal vaskes etter bruk
  • Det er ikke påbudt med munnbind på skolen, men det er selvfølgelig helt i orden å bruke det om du vil.
  • Om du har symptomer på korona skal du varsle skolen, teste deg og vente på negativt svar - se sidene om smittevern.

 

Smittevernregler i Melhus kommune

Melhus kommunes smitteverntiltak

Skoleskyss

  • Munnbind er påbudt på offentlig transport i Melhus og Trondheim. Dette gjelder buss og drosje.
  • Elevene oppfordres til å sitte kohortvis om bord i bussen. Elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen.
  • Setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert.

Dersom dere skulle oppleve ekstra utfordringer med skoleskyssen; ta kontakt med AtB på skole@atb.no