Kirsti Øyum-Jakobsen

ny rektor.jpg

Kirsti Øyum-Jakobsen jobber for tiden som fagleder ved Orkdal videregående skole. Hun har tidligere vært rektor ved Børsa skole i Skaun kommune.

Hun starter i jobben 15.september. Fra 1. august til Øyum-Jakobsen tiltrer rektorstillingen, vil avdelingsleder Svein Inge Simonsen fungere som rektor ved Melhus videregående skole.