Til foresatte og avgangselever ved Melhus videregående skole

Trær hovedinngang 1.jpg

Vi nærmer oss slutten av enda et skoleår sterkt preget av Covid-19 og smitteverntiltak. Elevene har tatt læringsarbeidet seriøst, og har i fellesskap med faglærerne sine funnet gode løsninger på utfordringene pandemien har gitt. Vi ønsker å berømme dem for dette. Det har vært krevende å holde avstand til hverandre på en skole som Melhus vgs, men vi opplever at smitteverntiltakene stort sett har blitt godt fulgt opp av elever og ansatte i skolehverdagen.

Avgangselevene står nå foran en utfordrende tid med hardt arbeid, og samtidig ønsker vi å gjøre det vi kan for at den siste tida for disse ungdommene her på skolen skal være positiv og givende, og legge til rette for at de skal kunne prestere best mulig ut ifra egne forutsetninger og innsats.

Dette er en appell til alle foresatte om felles innsats for å hjelpe avgangselevene våre til å få ut sitt aller beste nå. Vi oppfordrer dere foresatte til å være ekstra oppmuntrende i denne fasen, og hjelpe elevene med å fokusere på skolearbeidet slik at avslutningen og resultatet av tolv og tretten års skolegang blir best mulig.

For avgangselevene er tiden framover også preget av markeringer og festligheter på fritida. Det er ingen hemmelighet at russefeiringa byr på helsemessige utfordringer. For at elevene skal kunne kombinere gleden med å feire russetid og samtidig legge et godt faglig grunnlag for framtidig yrkesliv og studietid, trenger vi – spesielt i år - ekstra hjelp fra dere foresatte for å sikre at vi kan holde smittefare og smittespredning nede under denne fasen av pandemien. Vi håper at vi sammen kan følge opp elevene og hindre at noen blir syke.

Med felles innsats kan vi hjelpe elevene å nå målene sine. Det er aller viktigst nå. Vi takker på forhånd for et godt samarbeid i denne avgjørende tida for avgangselevene våre.

Hilsen Hanne Mari Sæther, rektor ved Melhus videregående skole