Særskilt tilrettelagt opplæring

Læring for livet.png

Skjetlein videregående skole har en egen avdeling som er dimensjonert for ca. 10 elevplasser. Avdelingen er tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede med takheis og stellebenk. På avdelingen er det to fellesrom med kjøkken, ett sanserom, fire bad og flere mindre grupperom.

Bli kjent med oss her:
Powerpoint hjemmeside.pdf (mobilvennlig)

Organisering:

Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig etter endt videregående. Opplæringen tar utgangspunkt i den enkelte elevs behov og det samarbeides tett med foresatte rundt målvalg og ved utarbeidelse av IOP. Viktige opplæringsmål for elevene vil være knyttet til ferdigheter som er nødvendige å inneha i voksenlivet. Det kan f.eks. være kommunikasjon/ASK, sosiale ferdigheter, ADL/hverdagslivstrening og arbeidslivstrening.

Deler av opplæringen gjennomføres i mindre grupper. Det tilrettelegges også for eneundervisning for de elevene som har behov for det. Skolens øvingsareaner som fjøs, gartneri, smådyrsstall, gymsal etc. benyttes av elevene etter fast timeplan. STO avdelingen har en naturbruksprofil for tilbudet og alle elevene får tilbud om noe opplæring i Naturbruksfag. Det vil normalt ikke gis tilbud om ridning/hestefag.

Avdelingen har fokus på ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) og høy kompetanse på å tilrettelegge og gi opplæring innen kommunikasjon.  

Ansatte er organisert i tverrfaglige team rundt elevene og det samarbeides med eksterne fagmiljø.

Timerammen er på 30-timers skoleuke.

Skolen kan gi tilbud om tilsyn frem til klokken 16.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag etter utgiftsdekning fra bostedskommune. Onsdag slutter skolen klokken 13.45. Det gis ikke tilsyn i skoleferier.

Følg oss på Instagram: skjetlein.vgs.sto

Sist oppdatert 18.10.2021