Tilrettelagt opplæring Naturbruk

skjetlein - naturbruk.jpg

Tilrettelagt opplæring naturbruk (TO Naturbruk) har som mål å gjøre elevene best mulig forberedt til arbeidslivet etter endt skolegang.

Opplæring og fagtilbud

 • Grunnkompetanse - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
 • Alle elever får sin individuelle IOP (individuelle opplæringsplan) basert på sakkyndig vurdering og enkeltvedtak
 • TO Naturbruk er et yrkesfaglig løp med 35 timer per uke. Hvis annen studiebelastning er hensiktsmessig, fremkommer det i sakkyndig vurdering fra PPT for videregående opplæring. For noen er 2 år i skole og 2 år i bedrift hensiktsmessig, mens for andre er 3 år i skole en bedre modell
 • Vurderingsform – alle elever får årsrapport etter hvert skoleår. Noen elever går for ordinære opplæringsmål, andre individuelle mål og noen har en kombinasjon av ordinære mål i noen fag, og individuelle mål i andre
 • Faglærere er ansvarlige for opplæringen i det enkelte fag. I TO Naturbruk jobber en eller flere miljøarbeidere som følger klassen i alle fag, og de samarbeider tett med faglærerne. Våre miljøveiledere er vernepleiere, i tillegg har vi flere miljøarbeidere med kompetanse innen utdanningsområdet
 • Vi samarbeider tett med foreldre og aktuelle aktører knyttet opp mot behov hos hver enkelt elev slik som PPT, ansvarsgruppe, habiliteringstjeneste og NAV

 

Organisering

 • TO Naturbruk er et tilbud for elever som fungerer i klasse (opptil 15 elever). Tilbudet er likt organisert som ordinært naturbruk, men med individuelle tilpasninger ut fra den enkelte elevs forutsetninger
 • TO Naturbruk tilbyr ikke tilsyn utenom skoletiden
 • TO Naturbruk har høyere voksentetthet enn andre klasser på naturbruk. Klassen har to kontaktlærere og klassen er delt i fagene engelsk og matematikk

 

Lokaler

 • TO Naturbruk har ikke eget lokale. Vi har funksjonelle klasserom, grupperom og fellesareal. I praktisk opplæring blir skolens opplæringsarenaer benyttet

Kontaktinformasjon:

 • For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Leder av elevtjenesten
Ingvild Moen
90060221

Skjetlein vgs, sentralbord
741 76 060

 Hvordan søke:

 • Selv om man ønsker et tilrettelagt opplæringstilbud med arbeidslivstrening og/eller hverdaglivstrening, må søknaden følge vanlige krav.
 • Det er ikke mulig å søke i vigo til en bestemt form for tilrettelegging. Behovet for tilrettelegging framkommer i vedlegg til søknaden.
 • Alle skal sette opp 3 utdanningsprogram i søknaden. For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for studiespesialisering brukes. For Skjetlein: For elever som skal ha sine mål innen hverdagslivstrening, er det ønskelig at søknadskoden for naturbruk brukes.) For disse søkerne kan vi se bort fra kravet om å sette opp 3 utdanningsprogram.
 • Uansett utdanningsprogram vil skolen tilrettelegge etter elevens muligheter og behov. Dette kan bety tilhørighet til definerte tilrettelagte tilbud.
 • Det er mulig å sette opp mange skoleønsker, og det anbefales ikke å sette opp kun ett. De definerte tilrettelagte tilbudene kan ha et begrenset antall plasser, så man kan ikke være sikret å få sitt førsteønske.
 • Det søkes etter bestemte paragrafer som har ulike kriterier. Informasjon om dette finnes på vilbli.no, og rådgiver på avgiverskolen kan bistå her.
Sist oppdatert 30.03.2022