Undervisningsvurdering

Hensikten med undervisningsvurdering er å skape bedre betingelser for læring for klassen og hos den enkelte elev.

Innen 1. desember skal alle lærere gjennomføre undervisningsvurdering i sine fag. Ved behov/etter vurdering og samråd med klassen, gjennomføres den andre undervisningsvurderingen innen 1. mars.

Oppfølging av vurderingen skjer klassevis og i første time etter gjennomført evaluering.

Sist oppdatert 09.01.2019