Elevtjenesten

Skolens elevtjeneste og skolehelsetjeneste

Elevtjenesten skal bidra til å sikre at alle elever i vgs. får et forsvarlig, godt og likeverdig opplæringstilbud, med effektiv og god hjelp og støtte i forhold som har betydning for opplæringa. Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Elevtjenesten er organisert som et team bestående av skolens rådgivere, oppfølgingstjenesten (OT), miljøveileder og en fagleder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn. Elevtjenesten har jevnlige møter med helsesykepleier og pedagogisk – psykologisk tjeneste. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Beate Berntsen
Fagleder for elevtjenesten
Telefonnummer: 74 17 71 41 950 26 770
Rom 03 099

Marianne Skog Nyborg
Rådgiver for 1HOC/D, 1ID, 3ID, 2ST 
Telefonnummer: 74 17 43 47, 900 62 786
Rom 03 009

Lisbeth Larsen Aasen
Rådgiver for 2BUA/B, 2HEA, 1EL, 2EEA/B, 2KVA, 1ST, 3STA/B og spes.ped.oppgaver for hele skolen og kartlegging av minoritetspråklige elever
Telefonnummer: 74 17 98 04 918 83 987
Rom 03 010

Mette Mari Wold Johnsen
Rådgiver for 1HOA/B, 1MDA, 2MDA, 3MDA, 2ID, 4ID, 3STC/D 
Telefonnummer: 952 62 328
Rom: 03 003

Vegard Fosseide Moe
Miljøveileder og oppfølgingstjenesten (OT)
Telefonnummer: 74 15 58 13  915 13 847
Rom 03 033 (Frigg)

Trine Slettahjell
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 87 32986 35 616
Rom 03 006

Trygve Lefstad Garberg
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 74 65 477 59 445
Rom 03 006

Arnt Roger Jonassen
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 85 47 915 99 902
Rom 03 033

Kristian Aleksander Mikkelsen
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 96 09 476 19 256
Rom 03 033 (Frigg)

Turid Fjelnseth
Spesialpedagogisk koordinator for GS
Telefonnummer: 916 93 774
Rom 04 085

Ingrid Wahlberg
Rådgiver for GS
Telefonnummer: 74 17 95 49 472 75 820
Rom 04 091

Emel Özcan
IMDI minoritetsrådgiver
Telefonnummer: 74 17 85 82 457 20 896
Rom 04 085

Elevhjelpa.no

Endelig kan elever på videregående i Trøndelag komme i kontakt med helsesykepleier og andre i elevtjenesten via en mobilapp.

Les om det i denne artikkelen:
trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/nytt-tilbud-elever-kan-fa-hjelp-via-mobilen 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere

Helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier Mona Sundstrøm
Mona er tilstede mandag til torsdag fra kl 08.00 til 15.30. Du er velkommen direkte på kontoret hennes i 3.etasje, eller du kan ringe eller sende tekstmelding til 941 73 171
Rom 03 013

Helsesykepleier Miriam Krogh-Ervik
95 70 27 15
Rom 03 012

De vil være behjelpelig med spørsmål relatert til fysisk, psykisk og seksuell helse (spiseatferd, tristhet, rus, prevensjon, graviditet og seksualitet m.m.).

Fysioterapeut

Fysioterapeut Linn Viken Wenhaug
Fysioterapeut i skolehelsetjenesten tilbyr individuell rådgiving til elever med smerteproblematikk og spenningsrelaterte plager. Fysioterapeut har foredrag til grupper/klasser som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ved skolen.
Ved behov for timeavtale, ta direkte kontakt med Linn på 468 82 564

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner via lenken under.
Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i videregående skole

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Trenger du mer hjelp enn det rådgiverne kan gi deg, kan du ta kontakt med den pedagogisk/psykologiske tjenesten for de videregående skolene (PP-tjenesten). Du kan også få kontakt med PP-tjenesten gjennom skolens rådgivere og skolens helsesykepleier. PPT har jevnlige møter med skolens elevtjeneste.

Helsestasjon for ungdom

Dette er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-21 år hvor du kan møte helsesøster og lege. Så hvis det er noe du går og undrer på, trenger råd om (for eksempel seksualitet, spising, rus, stress, mistrivsel, mobbing, mistanke om graviditet, prevensjon, testing av kjønnssykdommer osv), kan du bare ta turen innom. Alle som jobber ved helsestasjon har taushetsplikt.

Nærmeste helsestasjon for ungdom er Rosten helsestasjon på Rosten skole.
Adresse: Østre Rosten 43.
Telefon på dagtid:911 63 360
Åpningstid: Hver mandag 16.00 til 18.00.

Helsestasjon for ungdom i Sentrum holder hus i Erling Skakkes gate 49 B. HFU Sentrum har åpent mandag, tirsdag og onsdag 16.00 til 19.00. Det er ikke nødvendig med timebestilling. Telefon 461 97 140

Sist oppdatert 03.07.2024