Rådgivning og helse

Skolens elevtjeneste og skolehelsetjeneste

Elevtjenesten skal bidra til å sikre at alle elever i vgs. får et forsvarlig, godt og likeverdig opplæringstilbud, med effektiv og god hjelp og støtte i forhold som har betydning for opplæringa. Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Elevtjenesten er organisert som et team bestående av skolens rådgivere, oppfølgingstjenesten (OT), miljøveileder og en fagleder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn. Elevtjenesten har jevnlige møter med helsesykepleier og pedagogisk – psykologisk tjeneste. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Siri Riksheim
Fagleder for elevtjenesten.
Telefonnummer 74 17 57 86  414 45 331
Rom 03 005

Tord Lind 
Rådgiver for IKT,1STA, 2STA og 3STA, VG3 og VG4 Idrett, samt alle klasser på MDD
Telefonnummer: 74 17 58 04482 17 494
Rom 03 008

Vegard Fosseide Moe
Rådgiver for alle klasser på HO, samt 1STC, 2STC og 3STC, samt ansvarlig for oppfølgingstjenesten (OT) ved skolen.
Telefonnummer: 74 15 58 13  915 13 847
Rom 03 006

Berit Holte
Rådgiver for 1STB, 2STB, 3STB, vg1 og vg2 ID, samt alle EL-klassene på VG1 og VG2.
Telefonnummer: 74 17 56 73 992 51 776
Rom 03 009

Annette Glaser Holthe
Miljøveileder og OT-veileder sammen med Vegard.
Telefonnummer: 74 17 95 65 977 17 588
Rom 03 0012
 

Beate Berntsen
Spesialpedagogisk rådgiver
Telefonnummer: 74 17 56 73 950 26 770
Rom 03 009

Skolens helsesykepleier

Skolens helsesykepleier heter Mona Sundstrøm. Hun er også utdannet psykiatrisk sykepleier. Mona er til stede mandag til torsdag fra kl 0800 til 1530. Hun vil være behjelpelig med alle slags spørsmål relatert til fysisk og psykisk helse (spiseatferd, tristhet, rus, prevensjon, graviditet, seksualitet). Du er velkommen direkte på kontoret hennes i 3.etasje eller du kan ringe 941 73 171 eller sende melding på mobil. Helsesykepleieren har taushetsplikt.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Trenger du mer hjelp enn det rådgiverne kan gi deg, kan du ta kontakt med den pedagogisk/psykologiske tjenesten for de videregående skolene (PP-tjenesten). Du kan også få kontakt med PP-tjenesten gjennom skolens rådgivere og skolens helsesykepleier. PPT har jevnlige møter med skolens elevtjeneste.

Ungdomstjenesten på Saupstad

Ungdomstjenesten i Saupstad er et tilbud til alle ungdommer fra 8. trinn til 18 (20) år som bor i Heimdal bydel, samt for ungdom som går på videregående skoler i distriktet.

Ungdomstjenesten gir råd, veiledning og bistand i alle typer spørsmål og problemer, f.eks. skole og jobb, bolig, økonomi, fritid, kulturtilbud for ungdom, hvor du skal henvende deg i det offentlige systemet osv. De har oversikt over tilbud til ungdom på alle områder, både i Heimdal bydel og i Trondheim kommune.

Ungdomstjenesten har kontor på Barne- og familietjenesten i 2. etasje på Saupstadsenteret. Telefonnummeret dit er 917 60 169

Helsestasjon for ungdom

Nærmeste helsestasjon for ungdom er Rosten helsestasjon. Åpningstid: Hver mandag 16.00 til 18.00. Her kan du møte helsesykepleier og lege.

Helsestasjon for ungdom i Midtbyen holder hus i Sommerveita 4-6, 2. etasje. Midtbyen helsestasjon har åpent mandag og onsdag 16.00 til 19.00.

Tilbudet er gratis. Det er ikke nødvendig med timebestilling.

Så hvis det er noe du går og undrer på, trenger råd om (for eksempel seksualitet, spising, rus, stress, mistrivsel, mobbing, prevensjon, osv), kan du bare ta turen innom. Personalet på ungdomstjenesten og helsestasjonen har taushetsplikt.

Sist oppdatert 21.03.2019