Rådgivning og helse

Skolens elevtjeneste og skolehelsetjeneste

Elevtjenesten skal bidra til å sikre at alle elever i vgs. får et forsvarlig, godt og likeverdig opplæringstilbud, med effektiv og god hjelp og støtte i forhold som har betydning for opplæringa. Elevtjenesten er et tilbud til alle elever ved skolen. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid med elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Elevtjenesten er organisert som et team bestående av skolens rådgivere, oppfølgingstjenesten (OT), miljøveileder og en fagleder. Ved høyt fravær, når elever slutter eller ikke benytter seg av retten sin blir OT koblet inn. Elevtjenesten har jevnlige møter med helsesykepleier og pedagogisk – psykologisk tjeneste. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt.

Beate Berntsen
Fagleder for elevtjenesten
Telefonnummer: 74 17 71 41 950 26 770
Rom 03 099

Tord Lind 
Rådgiver for 1STC, 2STA, 2STC, 3STA, 3STC, 1MD, 2MD, 3MD, 3IDA, 3IDB, 4IDA og 4IDB
Telefonnummer: 74 17 58 04482 17 494
Rom 03 008

Marianne Skog Nyborg
Rådgiver for 1STD, 2STB, 2STD, 3STB, 3STD, 1IDA, 1IDB, 2IDA, 2IDB, Vg1 EL og Vg2 EL
Telefonnummer: 74 17 43 47 900 62 786
Rom 03 009

Lisbeth Larsen Aasen
Rådgiver for Vg1 og Vg2 HO og 1STA og 1STB, spes.ped.oppgaver for hele skolen og kartlegging av minoritetspråklige elever
Telefonnummer: 74 17 98 04 918 83 987
Rom 03 010

Vegard Fosseide Moe
Miljøveileder og oppfølgingstjenesten (OT)
Telefonnummer: 74 15 58 13  915 13 847
Rom 03 033 (Frigg)

Annette Glaser Holthe
Miljøveileder og oppfølgingstjenesten (OT)
Telefonnummer: 74 17 95 65 977 17 588
Rom 03 033 (Frigg)

Trine Slettahjell
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 87 32986 35 616
Rom 03 006

Trygve Lefstad Garberg
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 74 65 477 59 445
Rom 03 033 (Frigg)

Arnt Roger Jonassen
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 85 47 915 99 902
Rom 03 006

Kristian Aleksander Mikkelsen
Miljøveileder
Telefonnummer: 74 17 96 09 476 19 256
Rom 03 033 (Frigg)

Turid Fjelnseth
Spesialpedagogisk koordinator for GS
Telefonnummer: 916 93 774
Rom 04 085

Ingrid Wahlberg
Rådgiver for GS
Telefonnummer: 74 17 95 49 472 75 820
Rom 04 091

Elevhjelpa.no

Endelig kan elever på videregående i Trøndelag komme i kontakt med helsesykepleier og andre i elevtjenesten via en mobilapp.

Les om det i denne artikkelen:
trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/nytt-tilbud-elever-kan-fa-hjelp-via-mobilen 

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere

Helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier Mona Sundstrøm
Mona er tilstede mandag til torsdag fra kl 08.00 til 15.30. Du er velkommen direkte på kontoret hennes i 3.etasje, eller du kan ringe eller sende tekstmelding til 941 73 171

Helsesykepleier og barnesykepleier Anne Tran
Anne er tilstede tirsdag og annenhver fredag (partallsuker) fra kl. 08.00 til 15.30. Du er velkommen direkte på kontoret hennes i 3. etasje, eller du kan ringe eller sende tekstmelding til 481 58 763

De vil være behjelpelig med spørsmål relatert til fysisk og psykisk helse (spiseatferd, tristhet, rus, prevensjon, graviditet og seksualitet m.m.).

Fysioterapeut

Fysioterapeut Stine Johannessen Haugum
Stine deltar sammen med helsesykepleiere i helseopplysning om ulike tema. Hun har ikke kontortid her på skolen. Ved behov for individuell oppfølging kan man kontakte Enhet for fysioterapitjenester på 481 17 439 eller Stine på 971 84 006

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Trenger du mer hjelp enn det rådgiverne kan gi deg, kan du ta kontakt med den pedagogisk/psykologiske tjenesten for de videregående skolene (PP-tjenesten). Du kan også få kontakt med PP-tjenesten gjennom skolens rådgivere og skolens helsesykepleier. PPT har jevnlige møter med skolens elevtjeneste.

Ungdomstjenesten på Saupstad

Ungdomstjenesten i Saupstad er et tilbud til alle ungdommer fra 8. trinn til 18 (20) år som bor i Heimdal bydel, samt for ungdom som går på videregående skoler i distriktet. Alle som jobber i ungdomstjenesten har taushetsplikt.

Ungdomstjenesten gir råd, veiledning og bistand i alle typer spørsmål og problemer. Du kan for eksempel stille spørsmål om skole og jobb, bolig, økonomi, fritid, kulturtilbud for ungdom, hvor du skal henvende deg i det offentlige systemet osv. De har oversikt over tilbud til ungdom på alle områder, både i Heimdal bydel og i Trondheim kommune.

Ungdomstjenesten har kontor på Barne- og familietjenesten i 2. etasje på Saupstadsenteret. Telefonnummeret dit er 916 72 531. Du kan også ta kontakt med helsesykepleier Mona Sundstrøm tlf 941 73 171 for nærmere info.

Helsestasjon for ungdom

Dette er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-21 år hvor du kan møte helsesøster og lege. Så hvis det er noe du går og undrer på, trenger råd om (for eksempel seksualitet, spising, rus, stress, mistrivsel, mobbing, mistanke om graviditet, prevensjon, testing av kjønnssykdommer osv), kan du bare ta turen innom. Alle som jobber ved helsestasjon har taushetsplikt.

Nærmeste helsestasjon for ungdom er Rosten helsestasjon på Rosten skole.
Adresse: Østre Rosten 43.
Telefon på dagtid:911 63 360
Åpningstid: Hver mandag 16.00 til 18.00.

Helsestasjon for ungdom i Sentrum holder hus i Erling Skakkes gate 49 B. HFU Sentrum har åpent mandag, tirsdag og onsdag 16.00 til 19.00. Det er ikke nødvendig med timebestilling. Telefon 461 97 140

Sist oppdatert 26.08.2022