Dysleksibanken

Denne nettsiden er laget for elever og foresatte som er tilknyttet Heimdal videregående skole. Skolen har laget dysleksibanken for å samle informasjonen for alle med dysleksi på et sted.

Husk at du kan lytte til denne nettsiden ved å markere teksten, høyreklikke og trykke «Les utvalg høyt» i Microsoft Edge. Nedenfor er en oversikt over hva du kan finne mer om på nettsidene våre som handler om dysleksi.

Eksamen

Du kan søke om særskilt tilrettelegging på eksamen (for eksempel ekstra tid). Fristen for å søke er 1.desember for eksamen du skal ta på våren. Har du dokumentasjon på diabetes, pollenallergi, ADHD eller konsentrasjonsvansker kan du også ha rett til ekstra tid på eksamen. Er du usikker, kan du spørre rådgiveren din. Finn ut mer om hvordan du søker ved å trykke på «Særskilt tilrettelegging på eksamen».

Digitale bøker

Du kan få skolebøkene dine på PC-en slik at du kan lytte til og se teksten samtidig. Det kan biblioteket på skolen hjelpe deg med. Finn ut mer om hva du må gjøre ved å trykke på «Digitale bøker».

Fritak i sidemål

Du kan søke om fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål. Hvordan du søker, finner du ut ved å trykke på «Fritak i sidemål».

Verktøy for lesing og skriving

Under «Verktøy for lesing og skriving» finner du informasjon om hvordan du kan bruke Office-programvare til å lese opp tekst fra internett og Word. Du kan også snakke inn tekst for å skrive. Vi anbefaler alle elever og foreldre å gjøre seg godt kjent med verktøy for lese- og skrivestøtte, da slike verktøy kan være avgjørende for at elever med lese- og skrivevansker fullfører og består videregående opplæring.

Lingdys

Hvis du har dysleksi, kan du søke NAV om en lisens i Lingdys. Det er et lese- og skriveprogram som du kan bruke også etter videregående, for eksempel når du skal studere. Lingdys hjelper deg med å skrive og lese både norsk og fremmedspråk. Finn mer informasjon om Lingdys ved å trykke på «Hjelpemidler for lesing og skriving».

Finn ut mer

Når du trykker på «Finn ut mer», finner du mer informasjon, verktøy, og lenker til nettsider som andre har laget for elever og andre med dysleksi.