Fritak i sidemål

Nedenfor ser du lovteksten som sier noe om hvem som kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Det er denne skolen behandler søknaden din etter.

§ 3-19.Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Elevar og privatistar kan søkje om å få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei
a. har problem med å lære både bokmål og nynorsk på grunn av dokumentert sjukdom, skade eller dysfunksjon, eller
b. ikkje har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
c. i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har hatt rett til særskild språkopplæring, eller
d. i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge som er godkjend for å ikkje gi vurdering med karakter i sidemål.
Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter, skal få undervegsvurdering utan karakter.
Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål kan givast sjølv om ein ikkje lenger er elev i faget. Skoleeigar skal stryke standpunktkarakter og eksamenskarakter i faget dersom fritak frå vurdering med karakter er innvilga.

Slik søker du om fritak i Visma Inschool

Logg inn på Visma Inschool
Trykk på mine søknader i linja øverst i vinduet.

1. Gå til «Mine søknader»,
2. velg 'Fritak»'
3. velg 'Fritak sidemål'
4. vel «'Fritak vurdering'
5. I feltet 'Legg til merknad' skriver du 'Se dokumentasjon levert skolen'.
6. Deretter trykker du 'Lagre' for å sende søknaden din.

Du skal ikke laste opp dokumentasjon i Visma InSchool – den leverer du i ekspedisjonen på skolen.

Du vil få beskjed i Visma Inschool når søknaden din er behandlet.

Sist oppdatert 04.03.2024