Fakta

Fasade Heimdal vgs
Foto: Ronny Danielsen

Vi tilbyr 33 000 kvadratmeter med muligheter!

Heimdal vgs er en stor arbeidsplass med 197 årsverk og to lærlinger.

Vi er mulighetenes skole og har åtte ulike utdanningstilbud og ca. 1000 elever fordelt på 33 000 kvm bærekraftig skolebygg. Ved hjelp av 21 geobrønner som tilfører bygget jordvarme, 2000 kvm. med solcellepanel på taket, elektrokromatiske vindu som justerer solfaktoren og lysgjennomgangen ved bruk av strøm med lav spenning, og energieffektiv ventilasjon gjør at vi produserer mer energi enn vi forbruker. Vi er et stolt miljøfyrtårn og jobber kontinuerlig for å tilby god utdanning som bidrar til bærekraftig utvikling med minst mulig fotavtrykk. Våre klima og miljørapporter kan du lese her:
Miljøfyrtårn - Heimdal vgs Årlig klima- og miljørapport for 2019

I 2019 mottok Heimdal vgs og Kolstad Arena Trondheim kommune sin byggeskikkpris med begrunnelsen “Et forbilledlig samfunnsprosjekt som rommer mer enn bare sin egen hovedfunksjon”. Vi er en nærskole som støtter opp om et godt og variert aktivitetstilbud for barn og unge i Trondheim sør.

Sist oppdatert 16.04.2020