Idrettsfag


Idrettsfag

Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram som gir studiekompetanse og gir muligheter for å søke på høyskoler og universitet.

I tillegg til fellesfag for studieforberedende utdanningsprogram, har elevene felles programfag for programområdet idrettsfag og valgfrie programfag.

Elevene har tre ukentlige treningsøkter på skolen i aktivitetslære og i sin valgte særidrett.
Heimdal videregående tilbyr disse særidrettene:

 • Hopp
 • Kombinert
 • Håndball
 • Langrenn
 • Orientering
 • Skiskyting

Du bør være interessert i trening, fysisk aktivitet og friluftsliv. Og du bør være innstilt på å trene flere ganger i uken, i og uten for skoletid. Som elev bør du ha gode holdninger i samsvar med norsk idretts kjerneverdier og gode ferdigheter i en eller flere idretter.

Idrettsfag ved Heimdal

Heimdal videregående skole er en offentlig skole, og skoletilbudet er derfor gratis. Idrettstilbudet ved skolen er en del av Trøndelag fylkes satsing på idrett og utdanning. Skolen samarbeider med Trøndelag idrettskrets, Olympiatoppen, flere særkretser og regioner og ulike Team.

Elever som deltar i sportslig opplegg i Trønderhopp, Granåsen ski-team eller Trondheim Biathlon Team må påregne treningsavgift.

Alle elever på idrettsfag ved Heimdal går et 4-årig løp. Dette gir deg førstegangsvitnemål. Fordi idrettsfag ved Heimdal går over fire år er det mulig å velge blant noen studiespesialiserende programfag, dersom det er ledig plass. Skolen kan imidlertid garantere at matematikk R1 og R2, Fysikk 1 og 2 og Kjemi 1 og 2 skal være tilgjengelige for elever på idrettsfag. Du kan altså oppnå studiekompetanse med realfagspoeng når du går idrettsfag på Heimdal.
Informasjon om realfagspoeng

Heimdal vgs sitt tilbud på idrettsfag er toppidrett. Fordypningene skolen kan tilby er hopp, håndball, kombinert, langrenn, orientering, skiskyting og skøyter. Se oversikten under. Skolen tilbyr ikke breddeidrett i sin helhet. Andre idretter må skolen i en dialog med søker før søknad leveres på vigo da vi ikke kan garantere ønsket toppidrett. Utgangspunktet er uansett at utøver må være på et nasjonalt/internasjonalt nivå i sin idrett.

Spisset toppidrett

Skolen tilbyr også spisset toppidrett i hopp, kombinert, langrenn, håndball og orientering. Dette er ikke et søkbart tilbud, men noe elevene kan kvalifisere seg til på Vg1. Spisset toppidrett er et samarbeid mellom Olympiatoppen Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune og den frivillige idretten. Elever som kvalifiserer for spisset toppidrett får tilbud om tettere oppfølging, flere treningsøkter og samlinger.

HOPP (landslinje)

 • Geir Johnsen
 • Johan Martin Brandt
 • Vegard Sklett

KOMBINERT (landslinje)

 • Andre Nyeng Olsen
 • Thomas Andre Kjelbotn
 • Bjørn Kåre Ingebrigtsen
 • Christian Ingebrigsten

LANGRENN

 • Øyvind Skaanes
 • Heidi Selnes
 • Maj Helen Nymoen
 • Espen Emanuelsen
 • Jens Petter Estil
 • Kristian Dahl

SKISKYTING

 • Knut Kuvaas Brevik
 • Vegard Ovesen

HÅNDBALL

 • Valeri Putans
 • Arne Högdahl
 • Sven-Tore Jacobsen
 • Marius Berge
 • Stian Gomo Nilsen
 • Silje Ulset

SKØYTER

 • Astrid V. Nordheim

KUNSTLØP

 • Marek Chrolenko

ORIENTERING

 • Terje Maroni
 • Karl Oskar Andrén

Hopp og kombinert

Hopp og kombinert benytter VM-anlegget i Granåsen Skisenter i tillegg til skolens egne treningsrom med styrkerom og eget teknikkrom for hopp og rulleskimølle for langrenn og kombinert.

Langrenn

Langrenn trener i løypene i Granåsen med utgangspunktet fra Saupstad skianlegg. I tillegg benyttes skolen egne treningsrom og Kolstad Arena.

Skiskyting

Skolens skiskyttere trener på arenaen og i løypene ved Saupstad skianlegg og i Granåsen. I tillegg benyttes skolen egne treningsrom og Kolstad Arena.

Håndball

Trener i Kolstad Arena. Topp moderne hall med tre hallflater.

Skøyter

Leangen kunstisbane til trening og konkurranser i hurtigløp skøyter. Kunstløp trener i ishallene på Leangen og Dalgård. Ressurs- og teknikktrening er lagt til skolens styrkerom.

Orientering

Har utgangspunkt fra skolen på sine treningsøkter, og benytter skolens innendørs treningsrom.

Sportslig opplegg

Som elev og skihopper på Heimdal videregående skole vil du dra god nytte av samarbeidet mellom skolen og Trønderhopp. Fordelen for dere som starter her, er at vi kan tilby et helhetlig opplegg hvor du under trening får tett oppfølging av de samme trenerne både på dagtid, kveldstid og i helger. Du vil også dra nytte av at du vil være i et hoppteam hvor du hele tiden vil kunne trene med, og dra erfaringer av, løpere som er eldre og mer erfarne. Dette samarbeidet har ført til at vi har levert en rekke nye hoppere til landslag helt siden 1982. Daglig trening foregår i skolens lokaler, for det meste i vårt egne teknikk- og styrkerom, og i hoppanlegget i Granåsen.

Samlinger og rennoppfølging

Heimdal videregående skole har et godt samarbeid med Trønderhopp. Dette innebærer at lærerne ved skolen også er trenere i Trønderhopp. Trenerne er med på alle konkurranser og samlinger gjennom hele året. Utøvere som ikke er uttatt på renn, har stort sett samling i VM-anlegget i Granåsen.

Spissa toppidrett

Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune og Trønderhopp. Eleven som blir tatt ut til spissa toppidrett, får tilbud om tettere oppfølging og mulighet til å trene tettere med landslagsutøvere i regionen.

Trenere

Geir Johnsen, Johan Martin Brandt, Vegard Haukø Sklett

Hovedtrener Trønderhopp

Roar Ljøkelsøy

Sportslig opplegg

Håndballspiller på Heimdal videregående skole har på treningene tilgang til 3 håndballhaller med treningsutstyr, styrkerom i tilknytning til hallene, spinningsal, dansesal og teorirom.
På de praktiske treningene blir det spesielt lagt vekt på utvikling av individuelle tekniske ferdigheter, duell- og vurderingsspill, funksjonell styrke- og skadeforebyggende trening. I teoridelen vektlegges forståelse for håndballspillet og utvikling av egne treningsplaner.
Samarbeidet mellom Olympiatoppen Midt-Norge, toppklubbene i regionen og skolen har gjennom årene gitt grunnlag for utvikling av en rekke nye utøvere til yngre- og seniorlandslag både på herre og damesiden.

Samlinger og kamper

Heimdal videregående skole legger til rette for fri til samlinger og kamper uten at dette skal gå ut overskolearbeidet.
Skolen arrangerer også i april hvert år en egen håndballturnering for videregående skoler i Trøndelag fylke.

Spissa toppidrett

Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune, Byåsen på damesiden og Kolstad på herresiden. Elevene som blir tatt ut til spissa toppidrett, får tilbud om tettere oppfølging og mulighet til å trene tettere med landslagsutøvere i regionen.

Trenere

Silje Ulset, Valeri Putans, Arne Högdahl, Sven-Tore Jacobsen, Marius Berge og Stian Gomo Nilsen

Sportslig opplegg

I kombinert har skolen et tett samarbeid med Granåsen Skiteam som har det sportslige ansvaret for utøverne utenfor skoletid. Dette samarbeidet har gjennom mange år rekruttert flere landslagsløpere, som også har vunnet mesterskap som OL, VM, JR.VM og nasjonale mesterskap.
Vi har tre treningsøkter på dagtid i skoletiden hver uke. Disse tre kjerneøktene har forskjellig innhold tilpasset hvor i sesongen vi befinner oss. Den daglige treningen foregår i stor grad ved skolens flotte idrettsfasiliteter eller i nærområdet med Granåsen som utgangspunkt.
Hver enkelt elev har en hovedtrener å forholde seg til og som følger opp i forhold til individuelle tilpasninger.

Samlinger og rennoppfølging

Heimdal videregående skole har et godt samarbeid med Granåsen Skiteam og Norges skiforbund kombinert. Dette gjelder både samlinger på sommer og høst, og på konkurranser gjennom sesongen. Elevene får i stor grad oppfølging av samme trener både i skoletid og på treninger/samlinger/konkurranser som går i regi av Granåsen Skiteam. Dette sikrer at den røde tråden og det helhetlige ivaretas på en hensiktsmessig måte.

Spissa toppidrett

Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune og Granåsen Skiteam. Eleven som blir tatt ut til spisset toppidrett, får tilbud om tettere oppfølging, testing og tiltak spesielt tilpasset sitt behov i en toppidrettskontekst.

Trenere

Thomas Kjelbotn, Andre Nyeng Olsen og Bjørn Kåre Ingebrigtsen

Facebook side

facebook.com/GST-Granåsen-Skiteam-168143139917252/

Sportslig opplegg

Vi har tre treningsøkter på dagtid hver uke. Disse tre kjerneøktene består av en intervalløkt, en økt med fokus på hurtighet/spenst og styrke og den siste økta er en god langtur. Teknikktrening ligger inne i disse øktene. For progresjon og tilpasning av treningen, følger vi NSF utviklingstrapp. Hver enkelt elev har en trener å forholde seg til og som følger opp i forhold til individuelle tilpasninger.

Samlinger og rennoppfølging

Heimdal videregående skole har et godt samarbeid med Sør-Trøndelag skikrets. Dette gjelder både samlinger på sommer og høst, og på konkurranser gjennom sesongen. Det er tre samlinger på barmark og en samling på snø. En til to lærere fra skolen er med i støtteapparatet til Sør-Trøndelag Skikrets på Norges-Cup og jr. NM.

Spissa toppidrett

Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Skikrets. Eleven som blir tatt ut til spisset toppidrett, får tilbud om tettere oppfølging, flere treningsøkter og samlinger.

Trenere

Espen Emanuelsen, Kristian Dahl, Heidi Selnes, Øyvind Skaanes, Jens Petter Estil og Maj Helen Nymoen

Sportslig opplegg

Vi har tre treningsøkter på dagtid hver uke. Disse tre kjerneøktene består av en o-teknisk økt som stort sett er en høyøkt, en økt med fokus på basisferdigheter og styrke og den siste økta er som regel en langtur. Hver enkelt elev har en trener å forholde seg til og som følger opp i forhold til individuelle tilpasninger.

Samlinger

Heimdal videregående skole har et godt samarbeid med Sør-Trøndelag o-krets og Norges Orienteringsforbund. Hver vinter har vi en utenlandssamling sammen med NOF, Wang Toppidrettsgymnas og NTG. Her samles store deler av de satsende juniorløperne i Norge til en felles samling med høy kvalitet. O-kretsens felles økter og samlinger planlegges i tett samarbeid med skolen, slik at dette blir økter og samlinger som utfyller skolens sportslige opplegg.

Spissa toppidrett

Opplegget er et samarbeidsprosjekt mellom Olympiatoppen Midt-Norge, Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag o-krets. Eleven som blir tatt ut til spisset toppidrett, får tilbud om tettere oppfølging og bl.a. testing hos Olympiatoppen.

Trenere

Terje Maroni, Oskar Andrén

Sportslig opplegg

Vi har tre treningsøkter på dagtid hver uke. Fast i opplegget er en intervalløkt hvor vi varierer på å kjøre med eller uten skyting. I tillegg til intervalløkta gjennomfører vi langkjøring, styrketrening, spenst/hurtighetstrening og ren skytetrening. Trening av ski og skyteteknikk ligger inne i disse øktene. For progresjon og tilpasning av treningen, følger vi NSSF`s utviklingstrapp. Hver enkelt elev har en trener å forholde seg til og som følger opp i forhold til individuelle tilpasninger.

Samlinger/Treninger utenfor skoletid

Vi samarbeider tett med Trondheim Biathlon Team som holder to fellestreninger i uka under treningssesongen, og en trening i uka når under konkurransesesongen. Trenerne samarbeider tett med skoletrenerne, og vi legger opp treningsplanene sammen slik at vi får en best mulig miks av trening i de 4-5 øktene som gjennomføres i løpet av en uke. Treningssamlinger gjennomføres også i regi av Trondheim Biathlon Team, og vi har ca 1 samling i måneden i treningssesongen.

Trenere

Knut Kuvås Brevik, Vegard Ovesen

Sportslig opplegg

Skøyteløperne har tre treningsøkter på dagtid hver uke. Vi bruker skolens styrkerom og spinningsal en god del i treningsarbeidet. Granåsen benyttes til trappeløping, spenst, hurtighet etc. På vinterstid bruker vi også Leangen hurtigløpsbane i skoletiden. Treningene blir lagt opp i samarbeid med klubbtrenerne.

Samlinger og løp

Heimdal videregående skole legger godt til rette for fri til samlinger og i forbindelse med stevner. Fast samling for kretsens løpere de siste årene har vært i Inzell, Tyskland, de første ukene i Oktober.

Trener

Astrid Vårvik Nordheim

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?