Idrettsfag

Du lærer om

 • Trening, fysisk aktivitet og helse
 • kroppens oppbygging og funksjon
 • treningsplanlegging og prestasjonsutvikling
 • idrettspsykologi
 • Treningsledelse og arrangement
 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrett og samfunn
 • Ulike idrettsaktiviteter og friluftsliv

Du bør

 • Være Interessert i trening, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Være Innstilt på å trene hver dag, i og utenfor skoletiden
 • Ha gode holdninger i samsvar med norsk idretts kjerneverdier
 • Ha gode ferdigheter i en eller flere idretter

Du oppnår

 • Generelle studiekompetanse til høyere utdanning
 • Spesiell studiekompetanse ved valg av bestemte fag fra programområde for studiespesialisering  

Idrettsfag ved Heimdal

Heimdal videregående skole er en offentlig skole, og skoletilbudet er derfor gratis. Idrettstilbudet ved skolen er en del av Trøndelag fylkes satsing på idrett og utdanning i samarbeid med Trøndelag idrettskrets, flere særkretser og regioner og Olympiatoppen. Elever som søker tilknytning til idrettslag eller treningsgrupper som Trønderhopp, Granåsen ski-team eller Trondheim Biathlon Team må påregne treningsavgift.

Alle idrettsfagelever ved Heimdal videregående skole følger et 4-årig opplæringsløp. Det 4-årige løpet er godkjent på lik linje med ordinært 3-årige løp. Forskriften til Opplæringsloven slår fast at «elevar som er tekne inn til vidaregåande opplæring etter læreplanverketover fire år i ein kombinasjon av ordinær treårig vidaregåande opplæring og idrettsutøving» har rett til førstegangsvitnemål på lik linje med andre elever. 

Skolen har landslinje i hopp og kombinert.

Trønderhopp

Granåsen Skiteam

 

Heimdal videregående skole har siden 1978 tilrettelagt utdanning og idrett for elever med ski, nordiske grener, som særidrett. I 1989 besluttet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) at skolen skulle være en ‘videregående skole for toppidrettsutøvere’.

Fra høsten 1996 fikk idrettstilbudet i hopp og kombinert status som landslinje, og elever fra hele landet konkurrerer på like vilkår om opptak til hopp- og kombinerttilbudet. Fra og med høsten 2008 gis det tilbud om såkalt "spisset toppidrett" i følgende disipliner: hopp, kombinert, langrenn, skiskyting, orientering og håndball damer. 

HOPP (landslinje)

 • Geir Johnsen
 • Johan Martin Brandt
 • Vegard Sklett
 • Morten Solem

KOMBINERT (landslinje)

 • Andre Nyeng Olsen
 • Thomas Andre Kjelbotn

LANGRENN

 • Øyvind Skaanes
 • Heidi Selnes
 • Maj Helen Nymoen
 • Espen Emanuelsen
 • Jens Petter Estil
 • Kristian Dahl

SKISKYTING

 • Knut Kuvaas Brevik
 • Vegard Ovesen

HÅNDBALL

 • Valeri Putans
 • Arne Högdahl
 • Sven-Tore Jacobsen
 • Marius Berge

SKØYTER

 • Astrid V. Nordheim

KUNSTLØP

 • Marek Chrolenko

SVØMMING

 • Øystein Gaasvik

ORIENTERING

 • Terje Maroni
 • Karl Oskar Andrén

Hopp og kombinert

Hopp og kombinert benytter VM-anlegget i Granåsen Skisenter. Langrenn og kombinert trener og konkurrerer i løypene i Granåsen med utgangspunktet fra Saupstad skianlegg.

Skiskyting

Skolens skiskyttere har tilgang på to treningsarenaer: Saupstad skianlegg og skianlegg ved Haukvatnet.

Svømming

Treningen foregår i Husebybadet, vegg i vegg med Heimdal vg. skole.

Håndball

Trener i Kolstad Arena.

Skøyter

Leangen kunstisbane til trening og konkurranser i hurtigløp skøyter. Kunstløp trener i ishallene på Leangen og Dalgård. Ressurs- og teknikktrening er lagt til skolens styrkerom.

Det 4-årige tilbudet i idrettsfag som Heimdal videregående skole har, rommer både teoretiske og praktiske fag. De fagene som er nye i forhold til fag man kjenner fra grunnskolen, er først og fremst idrettssfagene. Noen er felles for alle: aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Andre programfag kan velges etter interesse og behov.

I aktivitetslære får elevene mye fysisk aktivitet og trening i fordypningsidretten. Dette er det største studieretningsfaget. Treningslære er et utpreget teorifag, og det samme kan sies om idrett og samfunn, som elevene møter på 2. årstrinn. Det siste obligatoriske programfaget er treningsledelse. I dette faget praktiserer elevene som instruktører både for hverandre og overfor barn og unge i klubber og lag.

Fordi vårt utdanningsløp går over fire år, kan idrettselevene, i den grad det er ledige plasser på programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram, velge blant noen av disse. Det vi garanterer, er at matematikk R1 og R2, Fysikk 1 og 2 og Kjemi 1 og 2 skal være tilgjengelige for idrettselevene. Dermed har det vært mulig for en del idrettselever å skaffe seg spesiell studiekompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

 

Fylkeskommunen har gitt Heimdal vg skole i oppdrag å legge til rette for et ’spisset toppidrettstilbud’ i følgende grener: Hopp, kombinert, skiskyting, håndball (damer), langrenn og orientering. 

Et ’spisset’ toppidrettstilbud er et spesielt tilbud til de beste, eller ”morgendagens toppidrettsutøvere”, som Olympiatoppen kaller det. Det handler i stor grad om tilrettelegging og differensiering både i forhold til idrett og opplæring og fritid/restitusjon. Dermed blir det viktig å ha god nok lærertetthet og nær kontakt med utøver, klubb og krets og god tilgang til treningstid og treningsanlegg.

Elevene kan ikke søke på et spisset toppidrettstilbud. Det dreier seg altså ikke om inntak til et tilbud med egen innsøkningskode, men om innholdet, tilrettelegginga og differensieringa i opplæringa. Tilbudet skal heller ikke gå på bekostning av breddeperspektivet. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for alle – både topp og bredde, og det skal vi fortsette med. Spisset toppidrett gjør det imidlertid mulig å differensiere ytterligere – også blant de mest lovende.

Spisset toppidrettstilbud er et samarbeidsprosjekt mellom trøndelagsfylkene, de videregående idrettsskolene, Olympiatoppen Midt-Norge og diverse idrettsmiljøer. Fylkeskommunene bevilger midler til prosjektet og Olympiatoppen definerer kvalitetskrav til skolene og står for evalueringen.

Heimdal videregående skole, sammen med Trønderhopp, tilbyr kanskje landets beste tilbud for deg som ønsker å satse på hopping ved siden av å gå på videregående skole.

Hopp har landslinjestatus på Heimdal vg skole og blir også satset på gjennom Olympiatoppen og spisset toppidrett.

For å kombinere idrett og utdanning på best mulig måte, har vi valgt å bruke ett år ekstra på gjennomføringen av idrettsfag. Opplæring over fire år gjør at det blir lettere å få gode resultater både i skolefagene og i idretten.  

Dette er hva det vil si å velge idrettsfag:

Idrettsfag gjør det mulig for elever å kombinere toppidrett med utdannelse. Bestått eksamen fra utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse, og det betyr at du kan søke høgskoler og universitet etter videregående skole.  Hos oss kan du også velge flere kombinasjoner av fordypning i realfag for å kunne oppnå spesiell studiekompetanse.

Ønsker du å kombinere toppidrett hopp med elektrofag, må det søkes gjestelevstatus fra hjemfylket. Ta kontakt med oss på Heimdal videregående skole om du vurderer dette.

Idrettsfag har de samme fellesfagene som de andre studieforberedende utdanningsprogrammene: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, religion og etikk, fremmedspråk, geografi og historie.

Som elev og skihopper på Heimdal videregående skole vil du dra god nytte av samarbeidet mellom skolen og Trønderhopp. Fordelen for dere som starter her, er at vi kan tilby et helhetlig opplegg hvor du under trening får tett oppfølging av de samme trenerne både på dagtid, kveldstid og i helger. Du vil også dra nytte av at du vil være i et hoppteam hvor du hele tiden vil kunne trene med og dra erfaringer av løpere som er eldre og mer erfarne.

Dette samarbeidet har ført til at vi har levert en rekke nye hoppere til landslag gjennom de siste 25 årene.

Trenerteamet på Heimdal vg skole og Trønderhopp består i dag av:
Hovedtrener Trønderhopp: Håvard Lie
Trenere: Geir Johnsen, Morten Solem og Johan Martin Brandt

 

Håndball har vært fordypningsidrett på utdanningsprogram for idrettsfag ved Heimdal videregående skole siden høsten 2001.

Idrettsfag gjør det mulig for elever å kombinere toppidrett med utdannelse. Bestått eksamen fra utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse, og det betyr at du kan søke høgskoler og universitet etter videregående skole.

Utdanningsprogram for idrettsfag har de samme fellesfagene som de andre studieforberedende utdanningsprogrammene: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, religion og etikk, 2. fremmedspråk, geografi og historie.

Det som skiller idrettsfag fra andre utdanningsprogram, er programfagene, som selvfølgelig dreier seg om idrett. Noen er obligatoriske, som aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Andre, som toppidrett, friluftsliv m.m er valgfrie.

Håndball som særidrett blant idrettselevene er sterkt økende. Dette skoleåret har vi om lag 60 håndballelever. Mange er toppspillere på krets- og landslagsnivå.

Skolen har dyktige håndballærere/-trenere med lang erfaring på toppnivå.

Velkommen som kombinertløper på Heimdal videregående skole og Granåsen skiteam!

Kombinert har landslinjestatus og er i dag et spisset toppidrettstilbud for alle kombinertløperne på skolen. 

Idrettsfag på Heimdal vg skole:

Vårt 4-årige tilbud på Idrettsfag gjør det mulig for elever å kombinere toppidrett med utdannelse. Bestått eksamen fra utdanningsprogram for idrettsfag gir generell studiekompetanse, og det betyr at du kan søke høgskoler og universitet etter videregående skole.

Idrettsfag har de samme fellesfagene som de andre studieforberedende utdanningsprogrammene: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag, religion og etikk, fremmedspråk, geografi og historie.

Det som skiller idrettsfag fra andre utdanningsprogram, er programfagene, som selvfølgelig dreier seg om idrett. Noen er obligatoriske, som aktivitetslære, treningslære, idrett og samfunn og treningsledelse. Andre, som toppidrett, friluftsliv m.m er valgfrie. 

Resultater:

Kombinert har gode resultater å vise til i tidenes løp. Skolen, i tett samarbeid med Granåsen skiteam, har fått fram utøvere som har tatt olympiske medaljer, VM-titler og WC-seire internasjonalt.

Trenere: Skolen har dyktige trenere. Kristian Dahl og Bjørn Kåre Ingebrigtsen har vært kombinerttrenere på skolen. (Bjørn Kåre Ingebrigtsen er i dag landslagstrener.) Kombinertutøverne våre vil også komme i kontakt med trenerne i Granåsen skiteam.

Fylkesutvalget har vedtatt at Heimdal videregående skole kan starte et spisset toppidrettstilbud i orientering fra og med skoleåret 2011-2012. Tilbudet er blitt til i samarbeid mellom skolen, orienteringsforbundet, kretsen, orienteringsklubbene, Olympiatoppen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Orientering er en idrett som vi er glade for å kunne tilby. Den passer godt til våre øvrige utholdenhetsidretter, og vi tror derfor at disse idrettene kan ha gjensidig nytte av hverandres spisskompetanse og lærer-/trenerkrefter.

Heimdal videregående skoles toppidrettstilbud bygger på en ambisjon om å utvikle eleven/utøveren fram til en toppidrettskarriere. Fem rammefaktorer danner grunnlaget for denne ambisjonen:

 • Solid offentlig skoletilbud med en opplæring som tar utgangspunkt i et bredt kompetansesyn.
 • Lett tilgang til meget gode trenings- og konkurranseanlegg.
 • En lærerstab med høy kompetanse innen skolefagene og i særidretten.
 • God tilgang på elever med idrettslig talent og interesse for kombinasjonen skole/idrett.
 • Tilpasset opplæringen etter intensjonene i lærerplanene.

Idrettstilbudet ved vår skole er opprettet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag idrettskrets, skikretsen og Olympiatoppen. Skolen samarbeider også med NTNU, ved Idrettsvitenskapelig institutt, om testing, tekniske analyser av bevegelser og gjesteforelesere i treningslære og idrettspsykologi.

Skolen tilbyr disse fordypningsidrettene: hopp, kombinert, langrenn, skiskyting, kunstløp, skøyter og svømming.

Svømmetreningen foregår i Husebyhallen, bare 50 meter fra skolen, og Pirbadet (50-metersanlegg i Trondheim sentrum). I selve skolebygget har vi styrketreningsrom og gymsal til rådighet. Skolen samarbeider tett med Vestbyen IL og TS&LK.  


Elevene har mulighet til å trene 4-6 ganger pr. uke i skoletiden. Dette er avhengig av hvilket klassetrinn de går på. I tillegg kommer klubbtreningene med Vestbyen IL. Dette vil da i tillegg utgjøre 6-7 treninger. Totalt kan altså svømmerne trene ca. 10 organiserte treninger, i tillegg kommer mulighet for egentrening svømming og styrke. Styrkerom er tilgjengelig hele tiden.

Andre relevante hjemmesider:

Vestbyen IL Svømming

Trondhjems Svømme- & Livredningsklub

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

SLIK SØKER DU

Alle som søker til landslinjene hopp og kombinert ved Heimdal videregående skole, benytter det vanlige søknadsskjemaet fra sitt eget hjemfylke. Ønsket om landslinje føres opp som et ønske på samme måte som hjemfylkets egne tilbud. Søknaden sendes opplæringsavdelingen i hjemfylket.

Søkere fra andre fylker enn Sør-Trøndelag må huske på å søke tilbud i sitt egen hjemfylke slik at de har alternativer hvis de ikke skulle få plass ved vår skole.

Elever fra Sør-Trøndelag som søker yrkesfag med mulighet til å kombinere yrkesutdanning med toppidrett (kretsnivå eller bedre), må legge ved søknaden attester eller bekreftelser som dokumenterer idrettslig nivå. Elever som kommer inn på dette tilbudet, kan søke om å få utvidet rett (bruke flere år) til videregående opplæring.

Elever fra andre fylker som søker elevplasser utenom landslinjene, må ha garanti fra hjemfylket om kjøp av elevplass i Sør-Trøndelag.

 • Første år

  Vg1 Idrettsfag

 • Andre år

  Vg2 Idrettsfag

 • Tredje år

  Vg3 Idrettsfag

 • Fjerde år

  Vg4 Spisset toppidrett

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?