Grunnskoletilbud

Grunnskoleopplæring for ungdom - Kombinasjonsklasse

Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om opplæring i norsk og grunnskolefag for ungdom i alderen 16-20 år med kort botid i Norge. Heimdal er en av fire videregående skoler som har et slikt tilbud.

Det er for deg hvis du:

  • har flyttet til Norge i løpet av de siste årene
  • trenger å lære mer norsk
  • ikke har fullført grunnskole i hjemlandet ditt

Du lærer fagene

  • Norsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Utdanningsvalg
  • Kroppsøving

Vi deltar i et forsøk med utprøving av nye læreplaner. 
Vi legger vekt på å lære norsk språk, lesing, skriving, muntlige ferdigheter, regning og IKT i alle fag.
Utprøving av nye læreplaner

Du oppnår

 

Sist oppdatert 17.01.2020