Helse- og oppvekstfag

Heimdal videregående skole har følgende tilbud og elevplasser på Helse- og oppvekstfag:

 

 • Vg1 helse- og oppvekstfag med 60 elevplasser fordelt på 4 klasser
 • Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag med 45 elevplasser fordelt på 3 klasser
 • Vg2 helsearbeiderfag med 45 elevplasser fordelt på 3 klasser

Er du glad i å jobbe med mennesker så kan vi tilby en praksisnær og variert undervisning, og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og faglig oppdaterte lærere som er gode på å tilrettelegge slik at hver enkelt elev opplever mestring ut ifra sitt nivå. Skolen er opptatt av å bygge gode relasjoner mellom elever og mellom elever og lærere.

Vi har fine klasserom og spesialrom som er godt utstyrt, slik at man kan få relevant opplæring på skolen før man skal ut i praksis. Faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) er lagt i bolker slik at man har opplæring på en annen arena enn skolen, og vi har ulike praksisplasser og et godt samarbeid. 

For mer informasjon om helse- og oppvekstfag kan du se filmer og nettsteder på vilbli.no
vilbli - HO

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Fag- og timefordeling

  Fellesfag:

  • Engelsk 5 timer pr uke
  • Matematikk 3 timer pr uke
  • Naturfag 2 timer pr uke
  • Kroppsøving 2 timer pr uke

  Matematikk, naturfag og engelsk er avsluttende fag på Vg1 HO

  Felles programfag:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesliv i helse- og oppvekstfag
  • Yrkesfaglig fordypning

  Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

  Du bør være

  • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

  Du kan bli

  • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
  • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
  • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
  • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker 

  Videre utdanning

  Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

  • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
  • Du kan ta Vg3 til generell studiekompetanse
   • etter Vg2 eller
   • etter oppnådd yrkeskompetanse.
   Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
  • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

  Yrker og kompetanser

  Yrker som bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag:

  • Aktivitør
  • Ambulansearbeider
  • Apotektekniker
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Fotterapeut
  • Helsearbeiderfag
  • Helsesekretær
  • Hudpleier
  • Ortopeditekniker
  • Portør
  • Tannhelsesekretær
 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Fag- og timefordeling

  • Norsk 4 timer pr uke
  • Samfunnsfag 3 timer pr uke
  • Kroppsøving 2 timer pr uke

  Felles programfag

  • Kommunikasjon – og samhandling
  • Pedagogisk arbeid
  • Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Yrkesfaglig fordypning

  Aktuelle arbeidssteder

  Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er

  • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
  • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

  Personlige egenskaper

  Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

  Formelle krav

  Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Fag- og timefordeling

  • Norsk 4 timer pr uke
  • Samfunnsfag 3 timer pr uke
  • Kroppsøving 2 timer pr uke

  Felles programfag

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesliv i helsearbeiderfag
  • Yrkesfaglig fordypning

  Aktuelle arbeidssteder

  Helsefagarbeideren jobber på helsehus, helse- og velferdssenter, dagtilbud, sykehus, ulike botilbud, hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern, rehabilitering, rusomsorg og institusjoner for barn, unge og eldre med ulike funksjonshemninger.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Helsefagarbeideren utfører daglige gjøremål og bistår brukeren/pasienten med å ivareta grunnleggende behov ved å utføre praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid.
  Sentrale arbeidsområder er

  • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering

  Personlige egenskaper

  Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

  Formelle krav

  For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?