Studiespesialisering

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet for deg som er glad i å lese teoretiske fag, og som har som mål å studere videre på høgskole eller universitet etter videregående skole. Et bestått vitnemål fra studiespesialisering gir deg generell studiekompetanse, som er kravet for opptak til mange studier. I tillegg tilbyr vi fag som inngår i spesielle opptakskrav. Dette kan for eksempel være krav om programfag i matematikk, fysikk og kjemi.

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Vi ønsker at du skal bli godt forberedt for videre studier i løpet av de tre årene du går hos oss. Avhengig av hvilke retningsvalg du ønsker å ta etter videregående skole, foreslår vi kombinasjoner av programfag som kan gi deg et godt grunnlag for dine valg videre.

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning i Norge eller i utlandet

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1.
  februar)


  Her møter du mange av fagene du kjenner fra ungdomsskolen og noen nye.
  Dette første året får du god anledning til å finne ut hvilke fag du trives med.
  Videregående trinn 1 gir grunnlag for opptak til videregående trinn 2 (Vg2).

  Fremmedspråk:
  Du kan velge mellom spansk og tysk. Merk at elever som ikke har
  hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ta fremmedspråk i 3 år på
  studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrett og
  musikk, dans, drama).

  Matematikk:
  Du kan velge mellom 2 varianter av obligatorisk matematikk på Vg1, en
  teoretisk (matematikk 1T) og en praktisk (matematikk 1P). Du vil få
  veiledning om valg av matematikkvariant i inntaksbrevet og ved skolestart.

 • Andre år

  Vg2 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg1 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 2 er 12 uketimer obligatoriske fellesfag. I matematikk kan du velge om du vil lese fellesfaget matematikk 2P med 3 uketimer, eller om du vil velge ett av programfagene matematikk R1 eller S1 med 5 uketimer.

  Resten av fagene er tre programfag med 5 uketimer hver. Dette er fag du velger å fordype deg i. Det er nå du velger om du vil fordype deg i programområde realfag, eller programområde språk, samfunnsfag og økonomi. To av fagene du velger må være fra ett av programområdene, og du må fortsette med dem på vg3. Det tredje faget kan være fra det samme programområdet eller fra det andre.

  Skolens fagkatalog beskriver de enkelte programfagene og reglene for valg av programfag til Vg2 og Vg3.

  Vg2 Realfag

  Oversikten nedenfor viser programfagene som tilbys ved Heimdal videregående skole innen de programområdet realfag. Alle fagene er på 5 undervisningstimer pr uke.

   

  • Fysikk
  • Kjemi
  • Biologi
  • Matematikk R og S
  • Teknologi og forskningslære
  • Geofag
  • Informasjonsteknologi (nettskole)

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

   

  Entreprenørskap

  Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en bedrift
  etableres, drives og utvikles. Faget skal øke forståelsen for etiske og miljømessige
  konsekvenser ved næringsvirksomhet. Opplæringen tar for seg ulike fagområder som
  ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i
  innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskapning.

  Rettslære

  Her lærer du om lover og rettssystemet. Du blir i stand til å tolke og bruke lover både privat og i yrkeslivet og lærer mer om hvordan lovverket er sentralt i vårt demokrati. De to fagene, Rettslære 1 og 2, kan tas uavhengig av hverandre.

  Politikk og samfunn

  Her lærer du mer om samfunnet vårt. Du får fordype deg i mange av områdene du kjenner fra faget Samfunnsfag. Vi tilbyr fire fag som kan tas uavhengig av hverandre; Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter og Samfunnsgeografi.

  Psykologi

  Her lærer du om hvordan menneskets hjerne fungerer og hva som styrer våre handlinger og tanker. Faget vil gjøre at du forstår mer av de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. De to fagene, Psykologi 1 og 2, kan tas uavhengig av hverandre.

  Engelsk

  Her får du fordype deg i verdens viktigste fremmedspråk. I en verden som blir stadig mindre er gode engelskkunnskaper en forutsetning for å kommunisere både privat og i yrkeslivet. Vi tilbyr to fag, Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk. Samfunnsfaglig engelsk bygger på Internasjonal engelsk.

  Reiseliv og språk

  Her lærer du om reiselivsnæringa, turisme og om hvor viktig engelsk og andre språk er for dette. Består av to programfag, Reiseliv 1 og 2. Reiseliv 2 bygger på Reiseliv 1.

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg2 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 3 er 15 uketimer obligatoriske fellesfag. Du må i tillegg velge 3 programfag som hvert er 5 uketimer. To av disse må bygge på programfagene du hadde på Vg2, og de må være fra samme programområde ("Realfag" eller "Språk samfunnsfag og økonomi"). Dersom du må ha fremmedspråk på vg3, kan du ikke velge et tredje programfag.

  Vg3 Realfag

  Oversikten nedenfor viser programfagene som tilbys ved Heimdal videregående skole innen de programområdet realfag. Alle fagene er på 5 undervisningstimer pr uke.

   

  • Fysikk
  • Kjemi
  • Biologi
  • Matematikk R og S
  • Teknologi og forskningslære
  • Geofag
  • Informasjonsteknologi (nettskole)
Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?