Studiespesialisering

Studiespesialisering er utdanningsprogrammet for deg som er glad i å lese teoretiske fag, og som har som mål å studere videre på høgskole eller universitet etter videregående skole. Et bestått vitnemål fra studiespesialisering gir deg generell studiekompetanse, som er kravet for opptak til mange studier. I tillegg tilbyr vi fag som inngår i spesielle opptakskrav. Dette kan for eksempel være krav om programfag i matematikk, fysikk og kjemi.

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Vi ønsker at du skal bli godt forberedt for videre studier i løpet av de tre årene du går hos oss. Avhengig av hvilke retningsvalg du ønsker å ta etter videregående skole, foreslår vi kombinasjoner av programfag som kan gi deg et godt grunnlag for dine valg videre.

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning i Norge eller i utlandet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1.
  februar)


  Her møter du mange av fagene du kjenner fra ungdomsskolen og noen nye.
  Dette første året får du god anledning til å finne ut hvilke fag du trives med.
  Videregående trinn 1 gir grunnlag for opptak til videregående trinn 2 (Vg2).

  Fremmedspråk:
  Du kan velge mellom spansk og tysk. Merk at elever som ikke har
  hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ta fremmedspråk i 3 år på
  studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrett og
  musikk, dans, drama).

  Matematikk:
  Du kan velge mellom 2 varianter av obligatorisk matematikk på Vg1, en
  teoretisk (matematikk 1T) og en praktisk (matematikk 1P). Du vil få
  veiledning om valg av matematikkvariant i inntaksbrevet og ved skolestart.

 • Andre år

  Vg2 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg1 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 2 er 12 uketimer obligatoriske fellesfag. I matematikk kan du velge om du vil lese fellesfaget matematikk 2P med 3 uketimer, eller om du vil velge ett av programfagene matematikk R1 eller S1 med 5 uketimer.

  Resten av fagene er tre programfag med 5 uketimer hver. Dette er fag du velger å fordype deg i. Det er nå du velger om du vil fordype deg i programområde realfag, eller programområde språk, samfunnsfag og økonomi. To av fagene du velger må være fra ett av programområdene, og du må fortsette med dem på vg3. Det tredje faget kan være fra det samme programområdet eller fra det andre.

  Skolens fagkatalog beskriver de enkelte programfagene og reglene for valg av programfag til Vg2 og Vg3.

  Vg2 Realfag

  Fysikk
  Kjemi
  Biologi
  Matematikk R
  Teknologi og forskningslære
  Geofag
  Informasjonsteknologi (nettskole)

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Entreprenørskap
  Rettslære
  Politikk og samfunn (Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap, Sosiologi og Sosialantropologi, Politikk og Menneskerettigheter)
  Psykologi
  Engelsk
  Reiseliv og språk

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg2 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 3 er 15 uketimer obligatoriske fellesfag. Du må i tillegg velge 3 programfag som hvert er 5 uketimer. To av disse må bygge på programfagene du hadde på Vg2, og de må være fra samme programområde ("Realfag" eller "Språk samfunnsfag og økonomi"). Dersom du må ha fremmedspråk på vg3, kan du ikke velge et tredje programfag.

  Vg3 Realfag

  Fysikk
  Kjemi
  Biologi
  Matematikk R
  Teknologi og forskningslære
  Geofag
  Informasjonsteknologi (nettskole)

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Entreprenørskap
  Rettslære
  Politikk og samfunn (Samfunnsgeografi, Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og Menneskerettigheter)
  Psykologi
  Engelsk
  Reiseliv og språk

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?