Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1.
  februar)


  Her møter du mange av fagene du kjenner fra ungdomsskolen og noen nye.
  Dette første året får du god anledning til å finne ut hvilke fag du trives med.
  Videregående trinn 1 gir grunnlag for opptak til videregående trinn 2 (Vg2).

  Fremmedspråk:
  Du kan velge mellom fransk II (i nettskole), spansk og tysk. Merk at elever som ikke har
  hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må ta fremmedspråk i 3 år på
  studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrett og
  musikk, dans, drama).

  Matematikk:
  Du kan velge mellom 2 varianter av obligatorisk matematikk på Vg1, en
  teoretisk (matematikk 1T) og en praktisk (matematikk 1P). Du vil få
  veiledning om valg av matematikkvariant i inntaksbrevet og ved skolestart.

 • Andre år

  Vg2 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg1 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 2 er halvparten av fagene obligatoriske fellesfag (se oversikten nedenfor). Resten av fagene er programfag med 5 uketimer, dvs fag du velger å fordype deg i. To av programfagene må være fra det programområdet du velger, mens det tredje programfaget er et 5-timers valgfritt programfag fra ditt eget programområde eller et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans, drama).

  Merk at enkelte fag og fagkombinasjoner gir tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universitet.
  Skolens fagkatalog beskriver de enkelte programfagene og reglene for valg av programfag til Vg2 og Vg3. Last ned skolens fagkatalog her

  Tabell med fordeling av uketimer: Fellesfag 15 uketimer, Felles programfag (fra eget programområde) 10 uketimer, Valgfritt programfag (fra eget eller et annet programområde) 5 uketimer, Sum uketimer 30.

  Vg2 Realfag

  Oversikten nedenfor viser programfagene som tilbys ved Heimdal videregående skole innen de programområdet realfag (undervisningstimer er uketimer).

  Tabell over timefordeling på programfag for realfag: Fysikk Vg2 5 uketimer Vg3 5 uketimer, Kjemi Vg2 5 uketimer Vg3 5 uketimer, Biologi Vg2 5 uketimer Vg3 5 uketimer, Matematikk R og S Vg2 5 uketimer Vg3 5 uketimer, Informasjonsteknologi Vg2 5 uketimer Vg3 5 uketimer, Teknologi og forskningslære 1 Vg2 5 uketimer, Geofag 1 Vg2 5 uketimer

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Oversikten nedenfor viser programfagene som tilbys ved Heimdal videregående skole innen de to programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi (undervisningstimer er uketimer).

  NB! Fra høsten 2019 tilbys dessverre ikke økonomi / økonomi og ledelse lengre

 • Tredje år

  Vg3 Studiespesialisering

  - Inntakskrav: Vg2 fra Studiespesialiserende utdanningsprogram
  - Søknadsfrist: 1. mars (søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar)

  På videregående trinn 3 er halvparten av fagene obligatoriske fellesfag (se oversikten nedenfor). Du må i tillegg fortsette med de to felles programfagene du hadde på Vg2, men du kan selv velge om du vil fortsette med ditt valgfrie programfag fra Vg2, eller om du vil velge et nytt fag programfag fra Vg2 eller Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram.

  Tabell med fordeling av uketimer: Fellesfag 15 uketimer, Felles programfag (fra eget programområde) 10 uketimer, Valgfritt programfag (fra eget eller et annet programområde) 5 uketimer, Sum uketimer 30.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?