Ny/utsatt/særskilt eksamen høsten 2018

Opplæringslova sikrer deg rett til å gå opp til ny/utsatt/særskilt eksamen ved første anledning. Svarfrist for oppmelding: fredag 14.09.2018

Eksamensplan høst 2018

Kunngjøring av trekk fredag 09. november kl 09.00

Ny eksamen

En elev som har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til ny eksamen ved første anledning, må faget tas som privatist og standpunktkarakteren faller bort.

Utsatt eksamen

En elev som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til å melde seg opp til eksamen ved første mulige anledning. Gjelder utsatt eksamen et trekkfag skal eksamensfaget trekkes på nytt. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikke går opp til utsatt eksamen ved første anledning må faget tas som privatist og standpunktkarakteren faller bort.

Særskilt eksamen

En elev som har fått karakteren 1 i standpunkt i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget.

Elever som ikke benytter seg av retten til ny/utsett/særskilt eksamen høsten 2018, må melde seg opp som privatist på et senere tidspunkt og må selv betale eksamensavgift. Påmelding til privatist eksamen gjøres via: www.privatistweb.no

Eksamensreglement STFK, gjeldende for ny/usatt/særskilt eksamen høsten 2018

Generell eksamensinformasjon, gjeldende for ny/utsatt/særskilt eksamen høsten 2018

Om eleveksamen på nettsiden til Trøndelag fylkeskommune

Om ny/utsatt/særskilt eksamen på nettsiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 18.04.2018