Eksamen

Eksamensplan våren 2019 – skriftlig, muntlig, muntligpraktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

Kunngjøring av trekk onsdag 15.mai 2019 kl. 09.00

 Eksamensreglement eleveksamen Trøndelag fylkeskommune

Fravær på obligatorisk forberedelsesdag før eksamen:

Er du borte på obligatorisk forberedelsesdag før eksamen vil du få tilsvarende mange timer fravær som det på forhånd er avtalt at du skal være tilstede, i det aktuelle faget du skal opp til eksamen i. Fravær på denne dagen teller på 10%-regelen, og kan derfor få alvorlige konsekvenser. I verste fall kan det føre til at du får IV i faget.

Spesielt for tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag:

Eventuelt fravær på forberedelsesdag før tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag føres
- på de felles programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen
- fordelt mellom disse fagene slik at sum tilsvarer det antall timer som det på forhånd er avtalt at eleven skulle ha vært til stede

 

Skriftlig eksamen:

Informasjon om hjelpemidler og modeller for skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen:

Informasjon om modell for gjennomføring

Muntlig-praktisk eksamen:

Informasjon om modeller ved muntlig-praktisk eksamen.
Fagkoder med spesielle rettningslinjer.

Tverrfaglig praktisk eksamen:

Informasjon om tverrfaglig praktisk eksamen

 

Informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen

Om eksamen i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 22.03.2019