Eleveksamen våren 2024

Datoer for skriftlig eksamen:

Plan skriftlig eksamen våren 2024, Heimdal vgs

Kunngjøring av trekk til skriftlig eksamen er onsdag 15. mai 2024 kl 09:00.
Fellessensur er 18.-21. juni 2024.

Datoer for ikke skriftlig eksamen - med forbehold om endringer:

Nettskolefag:

29.05.24 - offentliggjøring av trekk, kl 09.00
30.05.24 - forberedelsesdag
31.05.24 - eksamen
Elever som tar fag i nettskolen må logge inn på nettskolen sin VIS-side for å se om de er trukket ut til eksamen.

3ID, 4ID og 2KVA:

04.06.24 - offentliggjøring av trekk, kl 09:00
05.06.24 - forberedelsesdag
06.06.24 - eksamen

Vg1 alle, vg2 alle, vg3 MD og ST:

11.06.24 - offentliggjøring av trekk, kl 09:00
12.06.24 - forberedelesdag
13.06.24 - eksamen

Datoer for obligatorisk eksamen vg3 MD og vg2 YF:

Informasjon om tidspunkt vil bli gitt i avdelingene.

Vg3 ST
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • skriftlig eksamen i to fag
 • muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett fag

Dersom det ikke er mulig å trekke ut til skriftlig eksamen i to fag, trekkes du ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i to fag.

Vg3 MD
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål og muntlig-praktisk eksamen i faget instrument, kor, samspill 2
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • eksamen i to fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg3 ID
Obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål
I tillegg skal du trekkes ut til:

 • eksamen i tre fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag.

4IDA/4IDB
Du må avlegge manglende eksamener i vg3-fag (se trekk for vg3 ID).

Vg2 ST/MD/ID
Du skal trekkes ut til én eksamen: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Vg1 ST/MD/ID
Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
Elever fra ungdomskolen som forserer i fag, er med i eksamenstrekket i aktuelle fag.

V2 EL, Vg2 HO
Obligatorisk praktisk tverrfaglig eksamen i programfagene.
Du kan i tillegg trekkes ut til eksamen i ett fellesfag, skriftlig elller muntlig. 

Vg1 EL, Vg1 HO
Du kan bli trukket ut til eksamen i ett fag: skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.

Før eksamen er det svært viktig at du forbereder deg.

 • Les informasjon om eksamen på nettsiden til skolen, udir.no og trfk.no
 • Spør faglæreren din om eksamensordningen i det aktuelle faget.
 • Gå til kandidat.udir.no og søk opp faget under praktisk informasjon. Her vil du finne kort informasjon om eksamen i faget.
 • Pass på at datamaskinen din fungerer og er oppdatert. Det anbefales at du også oppdaterer nettleseren.
 • Pass på at du er pålogget office365 på datamaskinen med din skolebruker.
 • Sjekk at du får til å lagre lokalt på din datamaskin.
 • Har du digitale lærebøker må disse lastes ned offline.
 • Canvas og onedrive er ikke tilgjengelig på eksamensnettverket, dersom du har filer her som du ønsker å bruke som hjelpemiddel må disse lastes ned lokalt på datamaskinen din.
 • Sjekk at hodetelefoner som du skal bruke under eksamen fungerer som de skal, lar seg koble til datamaskinen din også uten tilgang på internett og at de er ladet. Skolen anbefaler hodetelefoner som er kablet.

Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål om hvordan du oppdaterer datamaskinen din, lagrer lokalt, logger på Office365 osv kan du ta med datamaskinen din til it-tjenesten på biblioteket.

Informasjon om eksamen udir.no: Udir.no - forberede og ta eksamen
Informasjon om eksamen Trøndelag fylkeskommune: trfk.no/eleveksamen

Har du som elev spesielle behov eller ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette (jfr Forskrift til opplæringslova §3-29). Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det presiseres hvilke tiltak som anbefales.
Ta kontakt med din rådgiver hvis du har spørsmål eller lurer på om du har levert dokumentasjon tidligere.

Søknadsfrist 1.desember.
Du søker om særskilt tilrettelegging av eksamen i Visma Inschool (VIS). Gå til 'Mine søknader', velg 'Se mer', 'Særskilt tilrettelegging av eksamen' og 'Opprett ny tilrettelegging'. Dokumentasjon skal leveres rådgiver, ikke lastes opp i VIS.
hvordan soke tilrettelegging ved eksamen pa visma in school.pdf

Dokumentasjon (legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om du har behov for hjelp eller har spørsmål.

Kontaktinformasjon rådgivere

Noen fag har obligatorisk forberedelsesdag før eksamen. Oversikt over hvilke fag det gjelder, ser du i eksamensplanen for skriftlig eksamen.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag fra kl. 09.00-14.00. Du skal møte på anvist rom på skolen. På forberedelsesdagen vil du få tilgang til forberedelsesmateriell som er nyttig informasjon for gjennomføring av eksamen. Du finner forberedelsesmateriellet på kandidat.udir.no. Faglærer eller en annen lærer vil være tilgjengelig for veiledning under deler av dagen. Det skal ikke foregå undervisning.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt. Du kan velge om du vil samarbeide med andre eller jobbe alene.

Skriftlig eksamen gjennomføres på skolen.
Oppmøtetidspunkt er senest kl 08:30, eksamen starter kl 09:00.
Dersom du møter for sent til eksamen, men før kl 10:00 får du gjennomføre eksamen. Du får ikke kompensert for tapt tid. Møter du kl 10:00 eller senere får du ikke gjennomføre eksamen.

Fra kl 08:45 vil det i eksamenslokalet bli gitt informasjon om dagens eksamen.

Når du kommer til eksamenslokalet skriver du deg inn på oppmøteliste ved døra. Etterpå finner du pulten med ditt navn. Fra du har skrevet deg inn og til eksamen starter kan du ikke forlate eksamenslokalet uten følge av eksamensvakt. Etter eksamen har startet kan du ikke forlate eksamenslokalet før etter kl 10.00.

Når du har funnet plassen din skal du:

 • Slå helt av mobiltelefon, smartklokker og annet kommunikasjonsverktøy og legge disse i sekken/veska.
 • Ta ut mat og drikke fra sekken/veska og sett dette på pulten.
 • Legg frem skrivesaker som du trenger på pulten.
 • Ta ut tillatte hjelpemidler og legg disse på pulten.
 • Slå på pcen din og koble den til eksamensnettet, informasjon om hvordan står på bordlappen på pulten.
 • Gå til nettsiden eksamen.trondelagfylke.no og se at du er på rett nettverk.
 • Logg på kandidat.udir.no. Brukernavn og passord finner du på bordlappen på pulten.
 • Se til at medbrakte hodetelefoner fungerer.
 • Les all informasjon som ligger på pulten din nøye.
 • Sett sekk/veske på anvist plass.

Under eksamen er kommunikasjon ikke tillatt. Dette gjelder chat, samskriving, kommentering på nettside eller andre måter for deling av informasjon.
På eksamen i norsk og andre språkfag er bruk av oversettelseprogram ikke tillatt. Bruk av KI er ikke tillatt hjelpemiddel på eksamen. Har du slike installert på maskinen din eller bruker oversettelseprogram under eksamen, blir dette sett på som juks eller forsøk på juks.

Dersom du har fått tilrettelegging med bruk av lese- og skrivestøtte kan du bruke dette på eksamen. Du kan få opplest tekst i oppgavene ved å bruke den innebygde funksjonen i nettleser eller i støtteprogrammet du bruker. Ved bruk av Lingdys må det installeres et tillegg i nettleser for at programmet skal fungere i eksamensløsningen. Ta kontakt med it-tjenesten for å få hjelp om du ikke får dette til selv. 

Heldigital eksamen

Alle eksamener gjennomføres i nytt heldigitalt gjennomføringssystem, bortsett fra fagene som har to-delt eksamen.
Oppgavene blir tilgjengelig for deg digitalt kl 09:00 på kandidat.udir.no. Les informasjonssidene godt.
Ved langsvarsoppgaver skal du skrive teksten din i et skriveprogram, for ekspempel Word og laste opp dokumentet på nettsiden. Du vil få ulike type oppgaver, det kan være lytteoppgaver der du trenger hodetelefoner.

Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt.
Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig.

To-delt eksamen

Fagene biologi, fysikk, kjemi, matematikk og samfunnsøkonomi har to-delt eksamen. Fordeling av tid for del 1 og del 2 er forskjellig fra fag til fag, se informasjon i eksamensveiledning for faget. Faglærer kan også svare deg på dette.

Før eksamenstart skal du legge hjelpemidler for del 2 og pc på gulvet.

Du får utlevert oppgavesettet på papir, les informasjonssiden godt.
For del 2 kan du logge på kandidat.udir.no, der vil du finne oppgavesettet som pdf. 

Del 1 av eksamen er uten hjelpemidler, bortsett fra blå eller svart penn, passer, linjal og vinkelmåler. Du kan starte på del 2 når som helst, men du får ikke ta i bruk hjelpemidler før tida for del 1 er ute. Del 1 skal leveres inn når tida for del 1 er ute.

Del 2 av eksamen er med hjelpemidler, som for heldigital eksamen. Det vil fremgå av oppgaveteksten hvordan oppgaven skal besvares og leveres. Du må logge på kandidat.udir.no dersom oppgavesettet krever digital innlevering.

Før du leverer besvarelsen din må du ta kontakt med en eksamensvakt.
Når du har levert skal du forlate lokalet stille, husk at andre kanskje ikke er ferdig.

Ikke-skriftlig eksamen gjennomføres i utgangspunktet på skolen, men enkelte fag kan ha et annet oppmøtested. Du vil få informasjon om gjennomføring av eksamen på forberedelsesdagen.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, du møter på skolen på anvist rom.

Muntlig eksamen:

Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen i Trøndelag fylkeskommune.

Muntlig-praktisk eksamen:

Informasjon om gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Trøndelag fylkeskommune.

Fagkoder med spesielle retningslinjer for gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen:

Gjelder for programfagene med eksamensform muntlig-praktisk på musikk og idrett.
Eksamenstid er 45 minutt, men gjennomføring av eksamen kan gå utover 45 min.

Musikk: mer informasjon kommer.

Idrett: Forberedelsestid 24 timer, du trekker/får utdelt et tema. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen vil bli presisert i tema. Presiseringen av gjennomføring kan være: individuelt/gruppe, annet oppmøtested, metode og forhold mellom praktisk og muntlig del. 

Tverrfaglig praktisk eksamen:

Informasjon om gjennomføring av tverrfaglig praktisk eksamen i Trøndelag fylkeskommune

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Ordbøker
Trøndelag fylkeskommune har lisens på ordboka Ordnett+, denne må lastes ned offline.
Lexin-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever, og er ikke tillatt hjelpemiddel for bruk på eksamen i videregående skole for ordinære elever.
Viktig at du også låner papirordbok på biblioteket om du ikke allerede har dette. 

Liste over nasjonale nettressurser: VIGO, nettressurser til eksamen

Liste over lokale nettressurser: TRFK. lokale nettressurder til eksamen

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og skoleeier kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker ut som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA). Nettressursen vil fungere, men lasting av nettsidene kan oppleves noe treg og det vil også være en del eksternt innhold som ikke er tilgjengelig. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

Hodetelefoner er tillatt under eksamen, bortsett fra på del 1 på to-delt eksamen. Det anbefales hodetelefoner som er kablet.

Dersom du blir syk eller av uforutsette årsaker ikke kan møte til eksamen eller obligatorisk forberedelsesdag før eksamen, må du straks ringe til skolen på 74174500

Dersom du blir syk under eksamen, må du gi beskjed til eksamensvakten som da vil varsle eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen. 

Dokumentasjon ved fravær

På obligatorsisk forberedelsedag: Du må snarest levere legeattest eller annen dokumentasjon til skolens ekspedisjon. Dokumentasjonen må gjelde for denne dagen. Har du dokumentert fravær på obligatorisk forberedelsesdag, har du automatisk dokumentert fravær på eksamensdag. Dersom du alikevel ønsker å gjennomføre eksamen, har du anledning til det og møter på skolen til oppstartstidspunktet. Har du udokumentert fravær på obligatorisk forberedelsedag, må du møte på eksamen.

På eksamensdag: Ved sykdom må du snarest levere legeattest til skolens ekspedisjon. Legeattesten må gjelde for dagen eksamen avlegges på.
Ved annet uforutsett fravær må fraværet dokumenteres og leveres til skolens ekspedisjon snarest.

 Du har rett til utsatt eksamen når fraværet er dokumentert. I august vil du få tilbud om oppmelding til utsatt eksamen.

Føring av fravær på obligatorisk forberedelsesdag og/eller eksamensdag:

Fravær på forberedelsesdag før eksamen, og/eller på eksamen, føres som del av ditt totalfravær, men skal ikke knyttes til enkeltfag eller regnes opp mot fraværsgrensen.

Spesielt for tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag:

Eventuelt fravær på forberedelsesdag før tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag føres

 • på de felles programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen
 • fordelt mellom disse fagene slik at sum tilsvarer det antall timer som det på forhånd er avtalt at du skulle ha vært til stede

I mange fag lages det eksamensveiledning som gir informasjon om gjennomføring av eksamen og hvordan svaret ditt blir vurdert.
Eksamensveiledningene ligger på udir.no under overskriften Finn eksamensoppgaver. Ved å filtrere Type innhold til Eksamensveiledninger, kan du søke på veiledning i de fagene du har. Sjekk at veiledningen er laget for Kunnskapsløftet 2020 og Vår 2024.

Eksamensveiledninger Udir.no

Eksamensveiledninger, yrkesfag Udir.no

Juks og konsekvenser ved juks, udir.no

NB! KI er ikke tillatt som hjelpemiddel på eksamen. Dersom dette er installert på din pc, MÅ du fjerne det fra pcen din før eksamen.

Stikkprøver:

Du kan bli plukket ut til kontroll av din datamaskin i forbindelse med gjennomføring av eksamen. Dersom det blir oppdaget ulovlig programvare på datamaskinen din, er dette å anse som forsøk på juks. 

Gjennomføring av stikkprøvekontroll foretas ved tilfeldig utvalg av elever.
Eleven som blir valgt ut til stikkprøvekontroll, får beskjed av vakt i lokalet etter levering av besvarelse.
Kontroll vil ikke bli gjennomført i eksamenslokalet.
Det vil være to kontrollører til stede ved gjennomføring av kontrollen.
Kontrollørene fyller ut et skjema for stikkprøvekontroll. Skjemaet signeres av elev og kontrollører.
Eleven blir spurt om hen samtykker til gjennomføring av stikkprøvekontroll.
Dersom eleven samtykker, vil hen bla få spørsmål om å søke opp spesifikke filtyper.
Dersom eleven ikke samtykker, vil det krysses av for nei på kontrollskjemaet.
Mangel på samtykke alene vil ikke få konsekvenser for eleven. Ved varsel fra sensorer om mulig forsøk på juks, vil dette bli sett i sammenheng med eventuelt mangel på samtykke til stikkprøvekontroll.

Elevveileder skriftlig eksamen

Veileder for skriftlig eksamen våren 2024

Klage på vurdering

Informasjon om klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og vedtak om ikke å sette karakter.

 

Sist oppdatert 08.05.2024