Eksamen

Eksamensplan våren 2019 – skriftlig, muntlig, muntligpraktisk og tverrfaglig praktisk eksamen

Kunngjøring av trekk onsdag 15.mai 2019 kl. 09.00

 Eksamensreglement eleveksamen Trøndelag fylkeskommune

Fravær på obligatorisk forberedelsesdag før eksamen:

Er du borte på obligatorisk forberedelsesdag før eksamen vil du få tilsvarende mange timer fravær som det på forhånd er avtalt at du skal være tilstede, i det aktuelle faget du skal opp til eksamen i. Fravær på denne dagen teller på 10%-regelen, og kan derfor få alvorlige konsekvenser. I verste fall kan det føre til at du får IV i faget.

Spesielt for tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag:

Eventuelt fravær på forberedelsesdag før tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag føres
- på de felles programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen
- fordelt mellom disse fagene slik at sum tilsvarer det antall timer som det på forhånd er avtalt at eleven skulle ha vært til stede

Bruk av hodetelefoner på skriftlig eksamen

Det er besluttet at det fra kommende eksamensperiode er tillatt med bruk av hodetelefoner som hjelpemiddel på skriftlig eksamen. 
En forutsetning for bruk under eksamen er at lyden er lav nok til at de rundt deg ikke hører/forstyrres av lyden, og at beskjeder gitt i eksamensrommet oppfattes.

  • Elever og privatister kan bruke hodetelefoner/øreplugger under skriftlig eksamen. I fag med to-delte eksamener kan hodetelefoner/øreplugger ikke benyttes under del 1 av eksamen. I fagkodene BRT2003/2004/2005/2006 (gjelder kun privatister) kan kun skrivesaker, linjal og kalkulator benyttes.
  • Elever kan bruke hodetelefoner/øreplugger under tverrfaglig praktisk og praktisk eksamen i fag hvor det er hensiktsmessig.
  • Elever kan bruke hodetelefoner/øreplugger under forberedelsestiden for MP-eksamen ved valg av modell A.
    Modell A
  

Skriftlig eksamen:

Informasjon om hjelpemidler og modeller for skriftlig eksamen.

Muntlig eksamen:

Informasjon om modell for gjennomføring

Muntlig-praktisk eksamen:

Informasjon om modeller ved muntlig-praktisk eksamen.
Fagkoder med spesielle rettningslinjer.

Tverrfaglig praktisk eksamen:

Informasjon om tverrfaglig praktisk eksamen

 

Informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen

Om eksamen i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 26.03.2019