Eksamen

Informasjon til elever i vg3 og 4ID om eksamen våren 2021

Eksamensplan våren 2021

Følgende gjelder for våre elever:

Skriftlig eksamen er avlyst
Muntlig-praktisk eksamen er avlyst
Tverrfaglig praktisk eksamen er avlyst
Muntlig eksamen for elever på vg1 og vg2 er avlyst

Muntlig eksamen for elever på vg3:

Fredag 4. juni: Eksamen for 3ID og 4ID
Onsdag 9. juni: Eksamen for 3ST og 3MD

Trekket blir kunngjort 48 timer før eksamen.
Elever som blir trukket ut til eksamen, har obligatorisk forberedelsesdag dagen før eksamen.

Privatisteksamen våren 2021

Informasjon om oppmelding til privatisteksamen våren 2021

 

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Informasjon om særskilt tilrettelegging av eksamen

Eksamensreglement

Eksamensreglement eleveksamen Trøndelag fylkeskommune

Fravær på obligatorisk forberedelsesdag før eksamen:

Elevfravær på forberedelsesdag før eksamen, og/eller på eksamen, føres som del av elevens totalfravær, men skal ikke knyttes til enkeltfag eller regnes opp mot fraværsgrensen.

Spesielt for tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag:

Eventuelt fravær på forberedelsesdag før tverrfaglig eksamen på VG2 yrkesfag føres
- på de felles programfagene som inngår i den tverrfaglige eksamenen
- fordelt mellom disse fagene slik at sum tilsvarer det antall timer som det på forhånd er avtalt at eleven skulle ha vært til stede

Bruk av hodetelefoner på skriftlig eksamen

Hodetelefoner er tillatt som hjelpemiddel på skriftlig eksamen. 
En forutsetning for bruk under eksamen er at lyden er lav nok til at de rundt deg ikke hører/forstyrres av lyden, og at beskjeder gitt i eksamensrommet oppfattes.

  • Elever og privatister kan bruke hodetelefoner/øreplugger under skriftlig eksamen. I fag med to-delte eksamener kan hodetelefoner/øreplugger ikke benyttes under del 1 av eksamen. I fagkodene BRT2003/2004/2005/2006 (gjelder kun privatister) kan kun skrivesaker, linjal og kalkulator benyttes.
  • Elever kan bruke hodetelefoner/øreplugger under tverrfaglig praktisk og praktisk eksamen i fag hvor det er hensiktsmessig.
  • Elever kan bruke hodetelefoner/øreplugger under forberedelsestiden for MP-eksamen ved valg av modell A.

 

Modeller for eksamen og hjelpemiddel

Skriftlig eksamen:

Informasjon om modeller for skriftlig eksamen.
Liste over tilgjengelige nettressurser eksamen

Muntlig eksamen:

Informasjon om modell for gjennomføring

Muntlig-praktisk eksamen:

Informasjon om modeller ved muntlig-praktisk eksamen.
Fagkoder med spesielle rettningslinjer.

Tverrfaglig praktisk eksamen:

Informasjon om tverrfaglig praktisk eksamen

 

Klage på vurdering

Informasjon om klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og vedtak om ikke å sette karakter.

 

Om eksamen i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 07.05.2021