Fagvalg

2G9B4554.jpg

Nå er tiden straks inne for å gjøre fagvalg for kommende skoleår. Enten du går studiespesialisering eller idrett skal programfag velges. Under finner du oversikt over de ulike fagvalgene du kan gjøre.

For studiespesialisering har vi laget en fagkatalog som inneholder ulike retningsvalg for studier i universitet og høgskole, med kombinasjoner av programfag som vi foreslår for de ulike retningsvalgene. I tillegg inneholder katalogen faglærernes egne beskrivelser av fagene. Vi anbefaler at du leser gjennom denne før du bestemmer deg for hvilke fag du ønsker, slik at du får gjort et bevisst valg.

For idrett har vi laget en fagkatalog med informasjon om muligheten for full realfagsfordypning.

Lykke til!

Blokkskjema programfag ST 2021-2022 og 2022-2023.pdf

Fagkatalog ST 2021-2022.pdf

Fagkatalog ID 2021-2022.pdf

Sist oppdatert 06.04.2021