Idrett: Informasjon og gjennomføring om fagvalg

I tillegg til topp- og breddeidrett har du som elev på idrettsfag på Heimdal videregående skole, en realfagsgaranti. Det vil si at du kan ta matematikk R1 og R2, fysikk 1 og 2, og kjemi 1 og 2 i løpet av de fire årene du er elev.

Dersom du ønsker full realfagsfordypning, må du følge fagene i den rekkefølgen som er vist nedenfor.

Vg2: Matematikk R1 og Fysikk 1
Vg3: Matematikk R2 og Kjemi 1
Vg4: Kjemi 2 og Fysikk 2

I tillegg til dette vil du få mulighet til å velge noen av de andre programfagene som tilbys til elevene på vg2 og vg3 studiespesialisering. Hvilke fag dette gjelder, finner du i fagvalgskjemaet som du skal fylle ut når du velger fag for neste skoleår. Forutsetningen for å kunne delta i disse fagene, er at det er ledige plasser. For nærmere beskrivelse av fagene, se Fagbeskrivelser.
Fagbeskrivelser

Det er viktig at du bruker god tid på å tenke gjennom hva du har lyst til å fortsette med etter videregående opplæring. Å vite at de fagene du velger her hos oss er nyttige byggesteiner for dine videre planer, øker motivasjonen for å lære.

Gjennomføringen av fagvalg foregår i januar/februar.

Fullstendig oversikt over programfag i de ulike timeplangruppene ligger under gjennomføring av fagvalg for ST.
Gjennomføring av fagvalg studiespesialisering.

Fagvalgskjema for ID vg2:
Skjema fagvalg vg2 ID 2022-23
Skjema leveres til kontaktlærer.

Fagvalgskjema for ID vg3 og vg4:
Skjema fagvalg vg3 og vg4 ID 2022-23
Skjema leveres til ekspedisjonen.

Oversikt over hvilke fag som gir tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskoler.
Samordna opptak om opptakspoeng

Sist oppdatert 11.01.2022