Idrett: Informasjon og gjennomføring om fagvalg

Gjelder for skoleåret 2022-2023

På vg2 må alle ha matematikk. Du kan velge mellom matematikk 2P og matematikk R1. 

I tillegg til topp- og breddeidrett kan du velge matematikk R1 og R2, fysikk 1 og 2, og kjemi 1 og 2 i løpet av de fire årene du er elev.

Dersom du ønsker full realfagsfordypning, må du følge fagene i den rekkefølgen som er vist nedenfor.

Vg2: Matematikk R1 og Fysikk 1
Vg3: Matematikk R2 og Kjemi 1
Vg4: Kjemi 2 og Fysikk 2

I tillegg til dette vil du få mulighet til å velge noen av de andre programfagene som tilbys til elevene på vg2 og vg3 studiespesialisering. Hvilke fag dette gjelder, finner du i fagvalgskjemaet som du skal fylle ut når du velger fag for neste skoleår. Forutsetningen for å kunne delta i disse fagene, er at det er ledige plasser.

For alle fag du har som elev kan du bli trukket ut til eksamen etter gjeldende trekkregler.

For nærmere beskrivelse av fagene, se Fagbeskrivelser.
Fagbeskrivelser

Det er viktig at du bruker god tid på å tenke gjennom hva du har lyst til å fortsette med etter videregående opplæring. Å vite at de fagene du velger her hos oss er nyttige byggesteiner for dine videre planer, øker motivasjonen for å lære.

Gjennomføringen av fagvalg foregår i januar/februar, frist mandag 6. februar 23. 
Skjema skal leveres i ekspedisjonen. 

vg2 Idrett: Skjema fagvalg 2023-2024

vg3 og vg4 Idrett: Skjema fagvalg 2023-2024

Oversikt over hvilke fag som gir tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskoler.
Samordna opptak om opptakspoeng

Sist oppdatert 02.02.2023