Idrett: Informasjon og gjennomføring om fagvalg

Gjelder for skoleåret 2023-2024

For elever på vg1 ID:
På vg2 må alle ha matematikk. Informasjon om valg kommer i løpet av høsten 2023.

For elever på vg2 og vg3 ID:
I tillegg til topp- og breddeidrett kan du velge matematikk R1 og R2, fysikk 1 og 2, og kjemi 1 og 2 i løpet av de fire årene du er elev.

Dersom du ønsker full realfagsfordypning, må du følge fagene i den rekkefølgen som er vist nedenfor.

Vg2: Matematikk R1 og Fysikk 1
Vg3: Matematikk R2 og Kjemi 1
Vg4: Kjemi 2 og Fysikk 2

For alle fag du har som elev kan du bli trukket ut til eksamen etter gjeldende trekkregler.

For nærmere beskrivelse av fagene, se Fagbeskrivelser.
Fagbeskrivelser

Det er viktig at du bruker god tid på å tenke gjennom hva du har lyst til å fortsette med etter videregående opplæring. Å vite at de fagene du velger her hos oss er nyttige byggesteiner for dine videre planer, øker motivasjonen for å lære.

Gjennomføringen av fagvalg foregår i februar. 
Skjema skal leveres i ekspedisjonen. 

Oversikt over hvilke fag som gir tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskoler.
Samordna opptak om opptakspoeng

Sist oppdatert 03.07.2023