Idrett: Informasjon og gjennomføring om fagvalg

Gjelder for elever på idrettsfag skoleåret 2023-2024 og valg til skoleåret 2024-2025.

Elever på vg1 ID går i ny ordning på idrettsfag:

På vg2 må alle ha matematikk. Du må velge mellom matematikk 2P og matematikk R1. Se fagbeskrivelser for informasjon om disse.
Fagvalget gjøres i løpet av februar.

Elever på vg2 og vg3 ID går i gammel ordning på idrettsfag:

Du kan velge å fortsette med realfag. På vg3 kan du velge å ta matematikk R2 og kjemi 1. På vg4 kan du velge å ta kjemi 2 og fysikk 2. 

Dersom du har tatt matematikk R1 og fysikk 1 på vg2 og ønsker å fullføre full realfagsfordypning, må du følge fagene i den rekkefølgen som er vist nedenfor:
Vg3: Matematikk R2 og Kjemi 1
Vg4: Kjemi 2 og Fysikk 2

Tilgjengelig fag i timeplangruppe 2:
Kjemi 1 (kun på vg3)
Fysikk 2 (kun på vg4)
Geofag 2 (både vg3 og vg4, men kun om det er ledig plass i gruppa)

Tilgjengelig fag i timeplangruppe 3:
Matematikk R2 (kun på vg3)
Fysikk 2 (kun på vg4)

For alle fag du har som elev kan du bli trukket ut til eksamen etter gjeldende trekkregler.

For nærmere beskrivelse av fagene, se Fagbeskrivelser.
Fagbeskrivelser

Det er viktig at du bruker god tid på å tenke gjennom hva du har lyst til å fortsette med etter videregående opplæring. Å vite at de fagene du velger her hos oss er nyttige byggesteiner for dine videre planer, øker motivasjonen for å lære.

Gjennomføringen av fagvalg foregår i februar. 
Skjema skal leveres i ekspedisjonen. 

Oversikt over hvilke fag som gir tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskoler.
Samordna opptak om opptakspoeng

Sist oppdatert 26.01.2024