Oversikt programfag skoleåret 2024-2025

Vg2

Timeplangruppe 1:

Matematikk 2P
Matematikk R1

Timeplangruppe 2:

Kjemi 1
Geofag 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Psykologi 1

Timeplangruppe 3:

Fysikk 1
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Engelsk 1

Timeplangruppe 4:

Biologi 1
Teknologi og forskningslære 1
Rettslære 1
Engelsk 1
Reiseliv og språk 1

 

Vg3

Timeplangruppe 1:

Biologi 2
Teknologi og forskningslære 2
Rettslære 2
Engelsk 2
Reiseliv og språk 2

Timeplangruppe 2:

Fysikk 2
Geofag 2
Psykologi 2
Engelsk 2
Fremmedspråk I+II

Timeplangruppe 3:

Kjemi 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter

Timeplangruppe 4:

Matematikk R2

Sist oppdatert 01.02.2024