Studiespesialisering: Gjennomføring av fagvalg

Årshjul for gjennomføring av fagvalg skuleåret 2022-2023:
Årshjul for gjennomføring av fagvalg, elever

Fagvalget gjennomføres i januar/februar.
Fagvalgskjema ST 2023-2025.pdfSkjema skal leveres til kontaktlærer.

Fagvalg for studiespesialisering VG2 2023-2024

Du må velge ett fag fra hver timeplangruppe. Fagene som ligger i hver timeplangruppe blir undervist samtidig. 

Timeplangruppe 1

Matematikk R1
Matematikk S1
Matematikk 2P

Timeplangruppe 2

Kjemi 1
Samfunngsgeografi
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Sosiologi og sosialantropologi

Timeplangruppe 3

Geofag 1
Fysikk 1
Psykologi 1
Engelsk 1

Timeplangruppe 4

Biologi 1
Teknologi og forskningslære 1
Rettslære 1
Engelsk 1
Reiseliv og språk 1

Fagvalg for studiespesialisering VG3 2024-2025

Du må velge tre fag, fagene må være fra ulike timeplangrupper. To av fagene må være fordypningsfag og være innen samme programområde.

Timeplangruppe 1

Biologi 2
Teknologi og forskningslære 2
Rettslære 2
Engelsk 2
Reiseliv og språk 2

Timeplangruppe 2

Geofag 2
Fysikk 2
Psykologi 2
Engelsk 2
Spansk nivå II
Tysk nivå II
Obligatorisk fremmedspråk I+II

Timeplangruppe 3

Kjemi 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter

Timeplangruppe 4

Matematikk R2
Matematikk S2

 

Nettskolen

Du kan velge fag fra nettskolen i stedet for fag fra timeplangruppene. Les på nettsidene til nettskolen om hvilke fag som tilbys. Tilbudet til nettskolen blir endret for hvert skoleår. Du kan risikere å måtte ta omvalg på vg3-fag dersom fagtilbudet endres.
Trøndelag nettskole (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 02.02.2023