Studiespesialisering: Gjennomføring av fagvalg

Årshjul for gjennomføring av fagvalg skuleåret 2023-2024:
Årshjul fagvalg for vg1 ST 2023-2024.pdf

Fagvalget gjennomføres i februar.

Fagvalg for studiespesialisering VG2 2024-2025

Du må velge ett fag fra hver timeplangruppe. Fagene som ligger i hver timeplangruppe blir undervist samtidig. 

Timeplangruppe 1:

 • Matematikk R1
 • Matematikk 2P

Timeplangruppe 2:

 • Kjemi 1
 • Geofag 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Psykologi 1

Timeplangruppe 3:

 • Fysikk 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Samfunnsgeografi
 • Engelsk 1

Timplangruppe 4:

 • Biologi 1
 • Teknologi og forskningslære 1
 • Rettslære 1
 • Engelsk 1
 • Reiseliv og språk 1

 

Fagvalg for studiespesialisering VG3 2025-2026

Du må velge tre fag, fagene må være fra ulike timeplangrupper. To av fagene må være fordypningsfag og være innen samme programområde.

Timeplangruppe 1:

 • Biologi 2
 • Teknologi og forskningslære 2
 • Rettslære 2
 • Engelsk 2
 • Reiseliv og språk 2

Timeplangruppe 2:

 • Matematikk R2

Timeplangruppe 3:

 • Kjemi 2
 • Geofag 1
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Psykologi 2
 • Spansk nivå II, Tysk nivå II
 • Obligatorisk fremmedspråk I+II

Timeplangruppe 4:

 • Fysikk 2
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosialkunnskap
 • Engelsk 2
 • Spansk nivå II, Tysk nivå II
 • Obligatorisk fremmedspråk I+II

 

Nettskolen

Du kan velge fag fra nettskolen i stedet for fag fra timeplangruppene. Les på nettsidene til nettskolen om hvilke fag som tilbys. Tilbudet til nettskolen blir endret for hvert skoleår. Du kan risikere å måtte ta omvalg på vg3-fag dersom fagtilbudet endres.
Trøndelag nettskole (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 12.01.2024