Drift og renhold

Drift ved Heimdal vgs
Drift: Stig, Frank, Terje og Lars. Foto: Baggerud

Drift for Heimdal vgs og Kolstad Arena

hei-drift@trondelagfylke.no

Driftsvakt

Hverdager etter kl 16, helg og ferier: Ring 90 60 06 55

Driftsavdeling består i dag av fire ansatte, driftsteknikerne Stig, Frank og Terje, og driftsleder Lars. Vi er organisert under Seksjon Eiendom, med arbeidssted på Heimdal skoleanlegg.

Vi har driftsgarasje og verksted i underetasjen, U1. I plan 3 har vi driftskontor ved kantina og driftsleders kontor ved personalrommet.

Noen av våre arbeidsoppgaver

  • Støttetjenester til skoledriften, klipp av lås, møblering, reparasjoner
  • Drift av tekniske anlegg, som varme og ventilasjon
  • Biogassanlegg, geobrønner, solcelleanlegg
  • Brannvernsutstyr
  • Drift av teknisk utstyr i Kolstad Arena
  • Varemottak
  • Avfallshåndtering

Renholdsavd. ved Heimdal vgs. og Kolstad Arena AS

Renholdsavdelingen er organisert under seksjon Eiendom, team drift, vedlikehold og renhold. Vi leverer renholdstjenester til Heimdal vgs. og Kolstad Arena etter gjeldende Serviceleveranseavtaler. (SLA)

Renholdsplaner er utarbeidet etter gjeldende renholdstandard og INSTA800. Digitale verktøy som brukes til daglig er CleanPilot Direct for renholdsleder og CleanPilot GO for renholdsoperatører, som har hver sine ansvarsområder på iPad. Vi har en omfattende maskinpark og erfarne fagarbeidere og vi tar på oss nesten alle renholdsoppdrag. Vi er miljøbevisste både med rengjøringsmidler, renholdsmetoder og utstyr.

Her på Heimdal VGS og Kolstad Arena er vi en renholdsleder og ni renholdsoperatører.

Verd å nevne:
Daglig er vi innom ca 750 rom, tilhørende korridorer, en stor hall, toaletter, garderober - 27 trapperom mm. 70% av det totale renholdsarealet rengjøres daglig. Rydding inngår ikke i det daglige renholdet, men ryddighet er avgjørende for å kunne gjennomføre et godt renhold. Alle brukere av bygget rydder etter seg selv iht. husregler. Dette er viktig og betyr så mye for oss på renhold avd. at skoles brukere og elevene har positive holdninger og følger gjeldende avtaler og ordensregler.

Vi har to store renholdsentraler, en i U1 og en i 2 etg. Renholdsleder har kontor i 4 etg.

Vår arbeidstid er hverdager fra kl. 06:00 – 13:30.

Renholdsleder kan kontaktes både på e-post og telefon om ønskelig.
Anja I. Bjerknesli
911 33 251

Sist oppdatert 11.06.2024